Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp:55 năm Phát triển & Hội nhập

“Vì lợi ích 10 năm trồng cây, Vì lợi ích 100 năm trồng người” - 55 năm qua, lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đích đến của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công n