Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Năm 2023, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) dành khoảng 60% - 65% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, tương đương khoảng 2200 - 2400 chỉ tiêu.

Ngày 04/7/2023, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Mặc dù, trước đó Trường đã áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh đa dạng và công bố kết quả các phương thức xét tuyển sớm, nhưng trường vẫn dành khoảng 2.200 - 2.400 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. 

Theo đó, với 3 chương trình học là Đại học chính quy chất lượng cao, Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng, Đại học chính quy chuẩn, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh với thí sinh xét tuyển tổ hợp môn A00, A01, D01, D07 có số lượng chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao với 1.560 chỉ tiêu (chiếm 30-40% tổng chỉ tiêu dự kiến của Trường)

Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao của trường hiện đang triển khai ở 3 nhóm ngành, gồm: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, và Quản trị kinh doanh. 

Mã Đăng ký xét tuyển: 7340001

II. Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng với 80 chỉ tiêu (chiếm 15-20% tổng chỉ tiêu dự kiến của Trường)

Áp dụng với ngành Quản trị kinh doanh với 4 chương trình học do Đại học Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân, gồm: Chương trình quản trị kinh doanh, Chương trình Quản trị chuỗi cung ứng, Chương trình Marketing, Chương trình Tài chính.

Mã Đăng ký xét tuyển: 7340002

III. Chương trình Đại học chính quy chuẩn với 3636 chỉ tiêu (chiếm 85-90% tổng chỉ tiêu dự kiến của Trường)

1. Ngành Tài chính - Ngân hàng: 480 chỉ tiêu. Mã Đăng ký xét tuyển: 7340201.

2. Ngành Quản trị kinh doanh: 260 chỉ tiêu. Mã Đăng ký xét tuyển: 7340101.

3. Ngành Kế toán: 150 chỉ tiêu. Mã Đăng ký xét tuyển: 7340301.

4. Ngành Kinh tế quốc tế: 300 chỉ tiêu. Mã Đăng ký xét tuyển: 7310106.

5. Ngành Luật kinh tế: 240 chỉ tiêu. Mã Đăng ký xét tuyển: 7380107.

6. Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 300 chỉ tiêu. Mã Đăng ký xét tuyển: 7340405.

7. Ngành Ngôn ngữ Anh: 300 chỉ tiêu. Mã Đăng ký xét tuyển: 7220201. Riêng với ngành Ngôn ngữ Anh sẽ áp dụng với các thí sinh xét tuyển tổ hợp môn A01, D01, D14, D15, trong đó tiếng Anh nhân hệ số 2.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

Trường bắt đầu mở hệ thống xét tuyển từ ngày 10/07 đến 17h00 ngày 30/7/2023, các thí sinh được quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (cập nhật, sửa, xem) thông tin trên hệ thống.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành, nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống xét tuyển của Bộ GDĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ 31/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2022, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn tại website: tuyensinh.hub.edu.vn

Đặc biệt, thí sinh lưu ý hệ thống sẽ không có trường thông tin về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn tổ hợp môn tối ưu cho thí sinh.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã tổng hợp các thắc mắc và giải đáp về xét tuyển điểm thi THPT 2023 tại đây.

Hoàng Yến