Cụ thể một số chỉ tiêu năm 2022 của VIMICO là: Doanh thu Công ty mẹ là 7.191 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 847 tỷ đồng (trong đó: Lợi nhuận từ khoáng sản là 801 tỷ đồng; Lợi nhuận từ kinh doanh khác là 46 tỷ đồng); Nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng.VIMICO phấn đấu đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng. Trong đó: Công ty mẹ trên 15 triệu đồng/người/tháng.

Phát huy tinh thần “Kỷ luật – Đồng tâm”, với mục tiêu tổng quát: “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”, để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, VIMICO cho biết sẽ cùng các đơn vị thành viên bám sát các giải pháp điều hành, trong đó tập trung vào thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, thực thu khoáng sản có ích, quản trị chi phí nhằm hạ giá thành, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD chung.

Theo VIMICO năm 2021, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến công tác di chuyển, điều hành, công tác tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư, thiết bị… Đặc biệt là, tại dự án Mở rộng nâng công suất nhà máy Luyện đồng Lào Cai công suất 20.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), chính quyền các địa phương có liên quan. Với quyết tâm và quan điểm chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo VIMICO, sự đồng thuận, quyết tâm trong toàn bộ hệ thống, VIMICO đã thực hiện tốt mục tiêu kép: vượt qua thách thức của đại dịch Covid – 19 và cơ bản hoàn thành các mục tiêu SXKD đã đề ra.

ông Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn đã chúc mừng kết quả đạt được của VIMICO trong năm 2021, đặc biệt là việc đã nỗ lực đưa Nhà máy luyện đồng công suất 20.000 tấn/năm vào sản xuất thương mại từ quí IV/2021.

Cụ thể, kết quả thực hiện các mặt SXKD năm 2021 của VIMICO là, tổng doanh thu đạt 7.835 tỷ đồng/8.602 tỷ đồng, bằng 91,08% KH và bằng 125,9% cùng kỳ năm trước (Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 7.685 tỷ đồng/8.407 tỷ đồng KH, đạt 91,41% KHN và bằng 127,24% cùng kỳ 2021; Lợi nhuận: 830/218 tỷ đồng KH; Nộp ngân sách: 1.158 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động toàn VIMICO: 13,2 trđ/người/tháng, bằng 120% so với năm 2021.

ký kết phối hợp với các đơn vị thành viên
Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV, lãnh đạo VIMICO, Công ty mẹ (VIMICO ) đã ký các Hợp đồng phối hợp SXKD năm 2022 với các đơn vị thành viên.

Đặc biệt là, trong năm 2021, dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai bị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, song VIMICO đã tập trung các nguồn lực, tích cực phối hợp các bên, thực hiện giải pháp “Sử dụng kiến thức các Kỹ thuật viên trong nước thay thế Chuyên gia nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 để đảm bảo kế hoạch tiến độ mục tiêu của Dự án”, và kết quả đã đưa toàn bộ Nhà máy vào vận hành thương mại trong quý IV/2021.

VIMICO trao cờ thi đua cho các đơn vị
Tổng kết phòng trào thi đua năm 2021 và căn cứ vào những kết quả đã thưc hiện, VIMICO đã tặng 04 cờ “Đơn vị xuất sắc năm 2021” cho các đơn vị