Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) cho thấy, giá trị sản xuất công nghiệp tại Công ty mẹ đạt 1.033 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm, bằng 106% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 1.201 tỷ đồng, bằng 51 % kế hoạch năm, bằng 109 % so với cùng kỳ năm 2017

Trong đó, lợi nhuận ước đạt 41 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm. Nộp ngân sách 64 tỷ đồng. Sản phẩm giấy in, viết Bãi Bằng sản xuất đạt 55.084 tấn, bằng 55% kế hoạch năm, bằng 110% so với cùng kỳ.

Theo Vinapaco, chất lượng giấy ổn định, cơ chế bán hàng linh hoạt là một trong những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ của Tổng công ty. Trong Quý I/2018, tổng sản lượng giấy in, viết mà Vinapaco tiêu thụ được là 26.597 tấn (đạt 96% kế hoạch đề ra, tăng 6,2% so với Quý I/2017). Đây là quý có lượng giấy tiêu thụ cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Vinapaco đã tiêu thụ được 53.808 tấn giấy in, giấy viết (bằng 54% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ)

Số liệu 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy đối với ngành Giấy nói chung và Vinapaco nói riêng, tình hình sản xuất kinh doanh có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Nhu cầu trên thị trường về các sản phẩm giấy in, giấy viết cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ. Tuy nhiên, dây chuyền thiết bị công nghệ của Tổng công ty đã xuống cấp và lạc hậu dẫn đến tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và chi phí bảo dưỡng tăng.

Ngay từ đầu năm 2018, Vinapaco đã huy động sức mạnh nội lực, phấn đấu thực hiện các mục tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm nhằm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu để ra năm 2018, Vinapaco cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả; cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị thương hiệu Giấy Bãi Bằng.