Vĩnh Phúc: Triển khai Nghiệm thu đề án Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc trong sản xuất mộc

Sau thời gian triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, ngày 02 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cùng với cơ sở sản xuất Khổng Văn Hương tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án.

Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-SCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Phúc về việc phê duyệt các nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (đợt 1); Hợp đồng số 31/HĐKC ngày 04 tháng 11 năm 2020 giữa Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc với Cơ sở sản xuất Khổng Văn Hương.

Tham dự buổi nghiệm thu cơ sở có đại diện Sở Công Thương, phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công Thương; Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Lô; UBND xã Cao Phong và Cơ sở sản xuất Khổng Văn Hương.

Cơ sở đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị: 01 máy đục CNC. Tổng kinh phí thực hiện đề án: 231.000.000 đồng, Kinh phí khuyến công hỗ trợ 70.000.000 đồng. Qua quá trình sản xuất vận hành thiết bị cơ sở thấy có ưu điểm như: Gia công được loạt các chi tiết nhỏ, khai thác tối đa chế độ cắt gọt, độ chính xác cao. Sản phẩm làm ra một cách tự động, sản phẩm hoàn thiện vô cùng chính xác và đẹp mắt, chất lượng đồng đều, đáp ứng được thị yếu của khách hàng. Nhân công giảm, chi phí sản xuất giảm nên giá thành cạnh tranh.

Hoạt động khuyến công có ý nghĩa thiết thực, đã giúp cho cơ sở mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi đơn vị hoàn tất đầu tư tạo thêm việc làm và thu  nhập ổn định cho người dân tại địa phương. Giúp đơn vị làm chủ công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến, mở rộng thị trường khách hàng, tăng doanh thu giúp cơ sở phát triển, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương và tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

PV