Chủ động xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Chủ động xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Chặt chẽ trong phòng chống dịch COVID-19

Trước việc dịch COVID-19 bùng phát tại TP.HCM và nhiều địa phương từ cuối tháng 4/2021, Công ty ĐHĐ đã chủ động thiết lập phương án phòng chống dịch trong tình hình mới. Trong chỉ đạo điều hành sản xuất, nội dung về phòng, chống dịch luôn được đưa lên hàng đầu tại các cuộc họp nội bộ.

Các thông báo về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới liên tục được phát hành nhằm cung cấp đến người lao động và gia đình thông tin, biện pháp phòng dịch mới nhất áp dụng tại Công ty. Từ 31/5/2021, toàn bộ lực lượng vận hành và 50% lực lượng sửa chữa đã được giãn cách tập trung ở các khu vực riêng biệt tại Bảo Lộc, Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi nhằm đảm bảo mục tiêu phòng dịch và an toàn sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện các biện pháp đảm bảo quy định 5K của Bộ Y tế, đồng thời tuyên truyền đến từng CBCNV và gia đình chỉ ra khỏi các khu vực do Công ty quản lý khi thực sự cần thiết.

Công ty tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm như kiểm soát việc giao nhận thực phẩm phục vụ cho CBCNV tại cổng các cư xá, tránh tiếp xúc gần với đơn vị giao hàng; cấp mã QR cho CBCNV và gia đình ra vào cổng khu cư xá dưới sự giám sát chặt chẽ của bảo vệ. Bằng phần mềm giám sát ra vào cổng thông qua quét mã QR tự xây dựng, Công ty theo dõi tình trạng ra vào cổng của CBCNV và gia đình, thực hiện nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời đảm bảo khả năng phòng dịch.

Từ cuối tháng 6/2021 và đầu tháng 7/2021, khi các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Ninh Thuận (địa bàn hoạt động của Công ty) lần lượt xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, công tác phòng dịch nội bộ càng thêm siết chặt. Công ty chủ động phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn xét nghiệm tầm soát và đăng ký tiêm vắc-xin cho CBCNV. Đến giữa tháng 8/2021, đã có 241/252 CBCNV Công ty được tiêm mũi 1 vắc-xin và 52/252 CBCNV đã được tiêm mũi 2.

Đối với nhân viên dịch vụ thuê ngoài, Công ty đã đăng ký và tiêm mũi 1 cho 35/61 người. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục đăng ký với địa phương để tiêm đủ mũi 1 cho CBCNV và nhân viên dịch vụ thuê ngoài đồng thời tiêm mũi 2 cho CBCNV đã tiêm mũi 1 theo nguồn vắc-xin được phân bổ về địa phương.

Ngoài nhiệm vụ phát điện, các nhà máy thủy điện của Công ty ĐHĐ còn cung cấp nguồn nước dồi dào, ổn định cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương
Ngoài nhiệm vụ phát điện, các nhà máy Thủy điện của Công ty ĐHĐ còn cung cấp nguồn nước dồi dào, ổn định cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương

Sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch

Tình hình thủy văn các tháng đầu năm trên các hồ thủy điện Đơn Dương và Hàm Thuận thuận lợi cùng với hiệu quả trong công tác phòng dịch, Công ty đã vượt kế hoạch sản xuất 06 tháng đầu năm 2021 với sản lượng 1 tỷ 382 triệu kWh, đạt 121,3% kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 55,6% kế hoạch năm 2021.

Tính đến ngày 16/8/2021, toàn Công ty ĐHĐ sản xuất được 1 tỷ 723 triệu kWh tương đương 69,25% kế hoạch năm 2021. Trong đó, cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha đạt 732,7 triệu kWh, cụm Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi đạt 948,3 triệu kWh và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi đạt 42 triệu kWh. Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty đã cung cấp 358 triệu m3 nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cho đồng bằng tỉnh Ninh Thuận và 889 triệu m3 nước cho đồng bằng tỉnh Bình Thuận. 

Trong những tháng cuối năm 2021, Công ty tăng cường kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các hạng mục thiết bị công trình theo kế hoạch, trong đó chú trọng công tác vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du trong mùa mưa lũ.  

Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim về đích vượt tiến độ

Đối với kế hoạch năm 2021, hoàn thành Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim trong quý 3/2021 là một nhiệm vụ quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 06/2021.

Để đạt được mục tiêu này, Hội đồng quản trị đã giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp với các Nhà thầu và Tư vấn phát động thi đua, đẩy mạnh tiến độ thi công trên công trường nhằm đạt mốc tiến độ hòa lưới thành công tổ máy mở rộng (H5 Đa Nhim) đủ công suất thiết kế 80MW ngày 08/8/2021. Ngay từ tháng 06/2021, Nhà thầu CC47 đã tổ chức thi công 03 ca trong công tác gia cố, hoàn thiện đường hầm dẫn nước trong khi Công ty ĐHĐ đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, bảo dưỡng tổ máy H5 sau 2,5 năm vận hành với công suất 45MW.

Tổ máy H5 Đa Nhim hòa lưới thành công với công suất 80MW ngày 04/8/2021
Tổ máy H5 Đa Nhim hòa lưới thành công với công suất 80MW ngày 04/8/2021

Với sự nỗ lực vượt bậc của Ban Quản lý dự án, Nhà thầu CC47 và Tư vấn giám sát, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim lần lược đạt được các mốc tiến độ quan trọng: Hoàn thành đường hầm dẫn nước ngày 20/7/2021; bắt đầu nạp nước đường hầm ngày 23/7/2021; hòa lưới thành công tổ máy H5 Đa Nhim đủ công suất thiết kế 80MW ngày 04/8/2021 và hoàn thành vận hành thử thách 72 giờ liên tục vào ngày 12/8/2021.

Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim đã chính thức về đích ngày 04/8/2021, bổ sung cho hệ thống điện Quốc gia công suất 80MW và cung cấp thêm nguồn nước cho đồng bằng tỉnh Ninh Thuận vốn quanh năm chịu ảnh hưởng của khí hậu nắng gió khắt nghiệt của miền Trung.  

Với những kết quả ấn tượng trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty ĐHĐ đã được Tổng công ty Phát điện 1 kịp thời ban hành các quyết định khen thưởng xứng đáng.