Bưu điện tỉnh Quảng Nam: Cánh tay nối dài, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp

Với sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, Bưu điện tỉnh Quảng Nam không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cùng tỉnh Quảng Nam phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
bưu điện tỉnh quảng nam
Nhân viên Bưu điện chuyển phát hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2022, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong sản xuất kinh doanh để đạt kế hoạch các chỉ tiêu giao trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Kết quả doanh thu đạt hơn 264 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm, tăng 3% so với năm 2021. Trong đó, dịch vụ cốt lõi là bưu chính chuyển phát đạt doanh thu hơn 68 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm, tăng bảo đảm thu nhập cho 800 cán bộ nhân viên, người lao động với mức thu nhập từ  9 triệu đồng/người/tháng.

Là một đơn vị bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh Quảng Nam tham gia tích cực trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, thực sự trở thành cánh tay nối dài cho cơ quan hành chính, đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Bưu điện đã thực hiện bố trí nhân viên thay thế cán bộ, công chức của các Sở, Ban, ngành tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã góp phần tăng năng suất chất lượng hoạt động tại Bộ phận Một cửa, phục vụ chu đáo, thuận tiện mọi nhu cầu công việc của người dân, doanh nghiệp.

bưu điện tỉnh quảng nam
Nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác phát triển nền tảng số, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu địa chỉ Bản đồ số (Vpostcode), cơ bản hoàn thành gán mã địa chỉ bưu chính Vpostcode cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng đã và đang triển khai có hiệu quả  dự án “ Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin Bưu điện Việt Nam” (MPITS), tích hợp các hệ thống  ứng dụng PostID, Bưu cục số, điểm phục vụ thông minh My VietnamPost, hệ thống điều tin PacknSent…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, năm qua Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện tuyên truyền BHYT hộ gia đình, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình như: Dự án cấp thẻ CCCD gắp chip; thông báo xác nhận BHXH, BHTN từ cơ quan BHXH tỉnh đến người lao động…

Với những kết quả đạt được, Bưu điện tỉnh Quảng Nam vinh dự là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quang Nam, nằm trong tốp 10/63 tỉnh, thành phố được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 Bưu điện tỉnh Quảng Nam phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã triển khai có hiệu quả việc rà soát, bảo đảm chất lượng, an toàn dịch vụ, đặc biệt nhóm dịch vụ chi trả HCC; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh tiến độ triển khai mở rộng phạm vi thu thuế, tiền điện; phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện-Văn hóa xã.

Đẩy mạnh kết nối các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử PostMart.vn để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của tỉnh trên sàn PostMart.vn. Khai thác và ứng dụng hiệu quả nền tảng mã địa chỉ gắn với Bản đồ số nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics; phối hợp và sử dụng chung hạ tầng bưu chính trên địa bàn.

Nhằm tăng tính hiệu quả trong hoạt động, Bưu điện tỉnh Quảng Nam mong muốn UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Minh Huế