Công đoàn Bộ Công Thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Bộ, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 28/02/2023, đồng chí Đỗ Văn Côi – Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ đã chủ trì Hội nghị bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Bộ, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân sự được bầu là bà Nguyễn Minh Huệ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Công Thương.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Công Thương.

Ông Đỗ Văn Côi, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ đã thông báo công văn số 56/CĐCT-ToC ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc nhất trí bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Minh Huệ đã được 100% ý kiến đồng ý bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương.

 

Công đoàn Bộ
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam chúc mừng bà Nguyễn Minh Huệ được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bà Nguyễn Minh Huệ sinh năm 1974, là thạc sỹ ngành Quản lý hành chính công, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Công Thương từ năm 2016 đến nay. Trong thời gian phụ trách Nhà xuất bản Công Thương, bà Nguyễn Minh Huệ đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong vai trò người đứng đầu, góp phần xây dựng Nhà xuất bản Công Thương ngày càng phát triển và có những đóng góp vào công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Bộ Công Thương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam chúc mừng bà Nguyễn Minh Huệ được bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018 - 2023. Chủ tịch Công đoàn Công Thương mong muốn trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Minh Huệ sẽ kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của các lãnh đạo tiền nhiệm, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ Công Thương tới đông đảo đoàn viên công đoàn Bộ; vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo việc sử dụng giờ giấc, tác phong làm việc của công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tác phong quy định của ngành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành Công Thương.

 

Công đoàn Bộ
Ông Đỗ Văn Côi chúc mừng bà Nguyễn Minh Huệ được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh Huệ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam và Lãnh đạo Công đoàn Bộ, Bà Huệ khẳng định, được tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương vừa là vinh dự, đồng thời là trọng trách cá nhân trước một nhiệm vụ mới và hứa sẽ không ngừng phấn đấu, nâng cao tinh thần phụng sự, trách nhiệm, nhiệt huyết tiếp tục cùng đội ngũ đoàn viên công đoàn Bộ Công Thương hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TCCT