Công đoàn Dầu khí Việt Nam hưởng ứng tháng Công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) được tổ chức vào ngày 11-12/4/2024 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mở đầu cho tháng cao điểm chăm lo người lao động.

Tạo động lực mới, khí thế mới cho người lao động

Mục tiêu đặt ra cho chuỗi hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là khích lệ, tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) Dầu khí quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào cuộc sống.

Đồng thời, phát huy hơn nữa sự quan tâm chăm lo của người sử dụng lao động, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng NLĐ của Công đoàn; thúc đẩy phối hợp giữa Công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và NSDLĐ trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đến đoàn viên, NLĐ Dầu khí cùng các nội dung về ngày lễ lớn của đất nước.

công đoàn
Bà Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn DKVN tặng cờ thi đua cho các tập thể

Hướng về cơ sở, bảo vệ lợi ích người lao động

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, các hoạt động của các cấp CĐ DKVN trong Tháng Công nhân năm 2024 gồm: “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”; “Cảm ơn người lao động”, “Khỏe để lao động, sản xuất”. Tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Triển khai hoạt động tôn vinh người lao động Dầu khí tiêu biểu. Chỉ tiêu đặt ra là 100% công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động trong Tháng Công nhân.

Công tác tuyên truyền kết hợp các công cụ truyền thông truyền thống và hiện đại, đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, sản xuất các sản phẩm tuyên truyền ngắn, lan tỏa nhanh, hiệu ứng tốt. Trong đó, phối hợp với đơn vị truyền thông thực hiện chiến dịch tuyên truyền, truyền thông về Người lao động Dầu khí với chủ đề “Chuyện nghề công nhân”. Qua đó phản ánh những câu chuyện thực tế trong đời sống, việc làm của NLĐ, giúp xã hội hiểu, chia sẻ, trân trọng và tôn vinh công nhân.

Dầu khí
Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn khẳng định vai trò đồng hành và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng

Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. CĐ DKVN xác định rất rõ vai trò của mình để triển khai các hoạt động cho phù hợp.

Chuỗi cung ứng trong ngành Dầu khí đa dạng và có đặc thù do Tập đoàn hoạt động trên 5 lĩnh vực cốt lõi, có sự liên kết với nhau là thăm dò khai thác dầu khí, các đơn vị dịch vụ (gồm các nhà thầu cho các đơn vị khai thác, đơn vị thành viên trong Tập đoàn và các đơn vị ngoài), các nhà máy chế biến, lọc hoá dầu, điện, đạm…

Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay hướng tới an toàn chuỗi cung ứng, có thể hiểu là không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, không mất đi liên kết, hay bị gián đoạn. Muốn chuỗi cung ứng không bị đứt gãy phải có sách lược, sự quan tâm của Chính phủ, bộ, ngành, luật pháp, tạo ra hành lang pháp lý, cơ chế chính sách điều hành quản lý, sự năng động sáng tạo hiệu quả của các tập đoàn kinh tế lớn như Dầu khí, tăng cường biện pháp quản trị chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro, quản trị hiệu quả, bao gồm cả công tác ATVLSĐ. Công tác ATVSLĐ, bảo đảm an toàn thiết bị, an toàn cho con người, cơ sở vật chất trong chuỗi cung ứng góp phần giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Nhận thức được ý nghĩa đó, tổ chức Công đoàn phải những hoạt động cụ thể để tác động vào công tác an toàn nói chung, trong đó có ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng. Công đoàn phải phát huy vai trò tuyên truyền để tất cả NLĐ người hiểu được chiến lược, kế hoạch phát triển, các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu mà Tập đoàn đặt ra. Từ đó, mỗi NLĐ hiểu rõ, hiểu thấu để đưa ra các biện pháp của từng tổ chức và cá nhân nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, có phương pháp từ mỗi vị trí của mình nhằm tham gia tháo gỡ khó khăn của đơn vị, doanh nghiệp.

Bản thân mỗi NLĐ có trách nhiệm nhận thức rõ tầm quan trọng trong những vấn đề mới mà lãnh đạo Tập đoàn đặt ra, nhất là vấn đề quản trị hiệu quả doanh nghiệp, quản trị mục tiêu, quản trị kế hoạch, quản trị rủi ro, quản trị công việc cá nhân và quản trị an toàn.

Công đoàn phải trang bị kiến thức về ATVSLĐ để không xảy ra mất an toàn trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, Công đoàn phối hợp chặt chẽ chuyên môn kiểm tra, phát hiện vấn đề liên quan đến quy trình, biện pháp, các quy định, chính sách về công tác ATVSLĐ. Trong năm 2024, Công đoàn sẽ đề xuất bổ sung nội dung kiểm tra công tác đảm bảo ATVSLĐ gắn với chuỗi cung ứng, qua đó kiến nghị các giải pháp phòng ngừa kịp thời. 

Điểm nhấn Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc sẽ đối thoại với công nhân lao động và tổ chức Công đoàn, trước hết là truyền đạt các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Tập đoàn, những vấn đề thách thức đặt ra và cùng thảo luận về những vấn đề người lao động quan tâm.

Trong tháng cao điểm về ATVSLĐ, CĐ DKVN phát động phong trào thi đua “Sáng tạo Dầu khí”. Hoạt động sáng tạo được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả lĩnh vực ATVSLĐ, sáng tạo trong công tác quản trị, khoa học công nghệ và phát động đồng loạt chương trình, kế hoạch thi đua cụ thể nhằm hoàn thành các hế hoạch quản trị của Tập đoàn, các đơn vị thành viên. Đồng thời tổ chức ký cam kết thi đua hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu quản trị, trong đó có nội dung về công tác ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng. 

Đây cũng là dịp phát huy truyền thống văn hoá nghĩa tình của người Dầu khí luôn quan tâm, chăm lo, trách nhiệm với NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với những phần quà ý nghĩa.

Dầu khí

Các cấp CĐ DKVN cũng tăng cường đào tạo, tập huấn chính sách pháp luật, đối thoại thương lượng, thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ, tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc kiểm soát các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Công đoàn đặc biệt quan tâm đến điều kiện lao động đặc thù của NLĐ, nhất là NLĐ làm việc trên các giàn khoan, tàu biển, liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần cho NLĐ.

Công đoàn quan tâm lắng nghe thêm ý kiến từ cơ sở, NLĐ để có kiến nghị phu hợp, cụ thể về mặt chính sách đến các Bộ, ngành liên quan, Chính phủ để có chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm động viên NLĐ làm việc trong điều kiện đặc thù có nhiều nguy cơ rủi ro về an toàn sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp và cả yếu tố tâm sinh lý. Công đoàn cũng tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi hai năm một lần, là hình thức tuyên truyền, đào tạo trực quan để lan toả đến mỗi đơn vị doanh nghiệp và để an toàn vệ sinh viên ôn luyện thức về an toàn, hướng tới Hội thi tay nghề dầu khí diễn ra vào tháng 10 và 11/2024.

 Dịp này, CĐ DKVN cũng tập trung triển khai các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ, tập trung vào việc thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến môi trường lao động, chăm sóc sức khoẻ NLĐ làm việc trong lĩnh vực nguy cơ cao như: tìm kiếm, thăm dò, khai thác Dầu khí, xây dựng công trình biển, công trình dân dụng, công trình nhà máy điện, khí, lọc hoá dầu, hoá chất, cơ khí, dịch vụ kỹ thuật, các kho cảng, xăng dầu, lĩnh vực vận tải bằng các phương tiện thuỷ  bộ, các nhà máy đạm, các dự án công trình đang thi công xây dựng, nơi làm việc trong không gian hạn chế…; việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động, huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề cho NLĐ, các phương án chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ NLĐ tại nơi làm việc.  

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Cũng như đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm trong các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.

Huy Tưởng