Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, đảm bảo môi trường

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, cũng như giảm tải cho bãi lưu giữ và hồ thải xỉ, trong những năm qua, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã đầu tư nhiều nguồn lực để thúc đẩy tiêu thụ, đông thời tích cực tái sử dụng tro xỉ phát sinh hàng ngày và đang tồn đọng, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện đang vận hành 02 nhà máy với 04 tổ máy có tổng công suất 1.200 MW, hàng năm doanh nghiệp này sử dụng khoảng 3,2 triệu tấn than và tạo ra lượng tro xỉ khoảng 1 triệu tấn trong đó lượng tro xỉ đáy lò khoảng 150.000 tấn, lượng tro bay khoảng 850.000 tấn.

Theo đó từ năm 2016 đến năm 2021 tổng lượng tro bay của Công ty đã tiêu thụ đạt gần 4,8/4,9 triệu tấn và lượng tro xỉ tiêu thụ đạt hơn 1,65/0,86 triệu tấn. Như vậy lượng tro xỉ được lưu trong hồ chứa cũng đã được tiêu thụ hết. Với tỷ lệ tro xỉ được tiêu thụ, tái sử dụng trên 98%, hiện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã và đang dần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Tông công ty và EVN đặt ra.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng
Toàn cảnh 2 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Ông Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cho biết: Hiện nay lượng tro xỉ của công ty phát sinh trong quá trình sản xuất đều được tiêu thụ hết kể cả lượng tro xỉ trong các hồ chứa. Hiện tại 100% lượng tro bay của nhà máy được bao tiêu hết. Còn lượng xỉ (chỉ chiếm khoảng 15% nguồn thải) được tiêu thụ hằng ngày khoảng 30%, còn lại được đưa ra hồ chứa và 2 công ty Hưng Ngọc, My Sơn đang nhận khai thác toàn bộ.

Đến nay ở các hồ chứa xỉ của Công ty chỉ còn lượng nhỏ xỉ dưới đáy lẫn với nước không khai thác được và một lượng nhỏ nữa công ty để lại để phục vụ công tác thi công các hạng mục nhỏ của đơn vị.

Theo Tổng Giám đốc Dương Sơn Bá, vấn đề tiêu thụ tro xỉ thải ra trong quá trình sản xuất luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, họp bàn, đề ra nhiều giải pháp. Nhưng cũng phải tới năm 2015 công ty mới tìm được các đơn vị thu mua tro xỉ nhiệt điện để dùng sản xuất phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng. Công ty chọn lọc, ký hợp đồng với các đơn vị có uy tín, chuyển giao tro xỉ để tái sử dụng.

Đến nay, có 5 doanh nghiệp tham gia bao tiêu tro xỉ của công ty bao gồm: My Sơn, Hưng Ngọc, Thành Đạt, Long Trọng, Thăng Long. Hằng ngày, các xe bồn vào thu gom tro bay tại 4 tổ máy cũng như chở tro xỉ từ hồ chứa đi tiêu thụ. Các doanh nghiệp bao tiêu tro xỉ đều là các đơn vị có đủ năng lực xử lý tro xỉ để làm vật liệu xây dựng và đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD.

Bến cảng nhập than của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
Bến cảng nhập than của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Không chỉ thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, trong những năm qua Công ty cũng đã dùng nhiều nguồn lực để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, Công ty đã ứng dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); Hệ thống khử SO2 trong khí thải (FGD); áp dụng công nghệ đốt kiểu phân cấp để giảm thiểu khả năng tạo NOx. Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu về môi trường được đưa về hệ thống thải xỉ để sử dụng vào quá trình thải tro xỉ, không thải ra môi trường.

Ngoài ra, Công ty cũng trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động nhằm giám sát các thông số, như: lưu lượng, nhiệt độ, bụi, SOx, NOx, O2 dư và lắp đặt camera giám sát tại ống khói. Với nước thải, đơn vị cũng đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận với các thống số, gồm: lưu lượng, độ pH, nhiệt độ và Clo dư.

Thực tế, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo EVN, các nhà máy điện nói chung Nhiệt điện Hải Phòng nói riêng đều phải thực hiện một chương trình giám sát đặc biệt, nhất là các chỉ số liên quan đến môi trường như bụi, khói thải là SOx và NOx.

Chương trình này yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ cam kết về quan trắc và giám sát môi trường đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ở quy định này, các nhà máy nhiệt điện than phải chịu trách nhiệm đối với nguồn phát sinh chất thải của mình, chủ động tìm kiếm các giải pháp để xử lý và tiêu thụ.

Hồ thải xỉ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Hồ chứa thải xỉ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Trong thời gian qua, công tác xử lý, tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện, có nhiều thuận lợi. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông đã từng bước hoàn thiện; các Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước và Tập đoàn cũng đã được ban hành. Việc này đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện của EVN.

Quang Hậu