Đảng bộ Bộ Công Thương: Phát huy vai trò lãnh đạo, tăng sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 2 ngày 28 và 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.

Sáng 29/7/2020, Phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương đã diễn ra với sự tham dự của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ.

Về phía Bộ Công Thương, Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Uỷ viên Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng uỷ Bộ - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải; Uỷ viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã tham dự cùng nhiều đại biểu đến từ các tổ chức đảng trực thuộc.

đại hội đảng bộ bộ công thương
Trong 2 ngày 28 và 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch
Đảng bộ Bộ Công Thương
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ tham dự và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua 

Đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Bám sát phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội đã đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng bộ Bộ Công Thương là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 804-QĐ/ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tính đến 30/6/2020, Đảng bộ Bộ Công Thương có 2.179 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 245 đảng viên đã được triệu tập về dự Đại hội.

Đảng bộ Bộ Công Thương
Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Công Thương phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chia sẻ, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; do tác động của những yếu tố bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, xung đột, chia rẽ về chính trị, kinh tế và xã hội trên toàn cầu. Tuy vậy, nhìn chung hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn.

Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chính phủ Việt Nam đang tập trung cải cách theo hướng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua, từ thiên tai, dịch bệnh và sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh.

Phát huy vai trò lãnh đạo, tăng sức chiến đấu của tổ chức Đảng 

Đại diện cho tập thể Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả, thành tựu nổi bật.

Đảng bộ Bộ Công Thương
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả, thành tựu nổi bật

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn chứng, thứ nhất, Bộ Công Thương hoạt động theo Nghị quyết số 98/2017NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy đinh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, trong đó thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại với 9 nhóm nhiệm vụ chính.

9 nhóm nhiệm vụ này tác động trực tiếp và sâu rộng đến đời sống nhân dân, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tác động đến thị trường trong nước, sự phát triển của các thị trường bên ngoài.

Đây cũng là những nền tảng cơ bản giúp chúng ta tiếp tục phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tạo nền tảng thực hiện thành công chiến lược hội nhập sâu rộng với thế giới và thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, văn minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Thứ hai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW gắn với tái cơ cấu ngành Công Thương.

Thứ ba, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương cùng với Đảng ủy Bộ thông qua quy chế phối hợp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao của toàn ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Đảng ủy Bộ xây dựng kế hoạch trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn

Phát huy những kết quả và những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Đảng ủy Bộ xây dựng kế hoạch trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn cũng như lãnh đạo, chỉ đạo để đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, là hạn chế trong phát triển ngành Công Thương, đồng thời, phát huy những thuận lợi, những kết quả tích cực đạt được trong năm vừa qua để tạo bước phát triển mới, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, sau khi Đại hội Đảng của Bộ Công Thương được tổ chức thành công, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện chính trị phải được triển khai, đặc biệt là tập trung tuyên truyền vào các chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội đã thông qua.

Thứ hai, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ không chỉ có trách nhiệm trong tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng một cách kịp thời mà còn phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với sự chủ động, bám sát thực tiễn, có phản ứng điều hành kịp thời.

Thứ ba, phát huy truyền thống, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, tác phong làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền đồng cấp lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực lao động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cống hiến và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính  trị và công tác xây dựng Đảng.

“Chúng tôi cũng tin rằng, trong nhiệm kỳ tới đây, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác cán bộ, công tác kiểm tra... sẽ được cả Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ nghiên cứu hoàn thiện để nâng lên một tầm vóc mới, với những yêu cầu mới, chất lượng cao hơn để đảm bảo tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của người đảng viên tại Bộ Công Thương”, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh một lần nữa.

Đảng bộ Bộ Công Thương
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ yêu cầu, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Bộ Công Thương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ yêu cầu, Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí.

“Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ giao nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cam kết, sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Bí thư Đảng ủy Bộ trân trọng cảm ơn và đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời để Đảng bộ Bộ Công Thương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng một lần nữa khẳng định, quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra 35 thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Đại hội bế mạc lúc 15 giờ cùng ngày, trong không khí hân hoan, phấn khởi và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025:

Đảng bộ Bộ Công Thương
Đại hội có sự tham gia của 245 đảng viên đến từ 69 tổ chức đảng trực thuộc. Tính đến 30/6/2020, Đảng bộ Bộ Công Thương có 2.179 đảng viên

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội 

Đảng bộ Bộ Công Thương

Đảng bộ Bộ Công Thương
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bỏ phiếu, bầu các thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

bầu ra 35 thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Uỷ viên Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng uỷ Bộ - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bỏ phiếu, bầu các thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025
bầu ra 35 thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ bầu ra 35 thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Phó Bí thư Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, bỏ phiếu, bầu các thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Phó Bí thư Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, bỏ phiếu, bầu ra các thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng bỏ phiếu, bầu các thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

 

bỏ phiếu, bầu ra các thành viên vào Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
 Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 35 thành viên
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương khóa III, chia tay các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa II 

 

Hạ An