Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021

Vừa qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Văn Thú và đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo chủ chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thú và đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo chủ chủ trì hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Long - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty cho biết, năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp các mặt kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép là “vừa vận hành ổn định các nhà máy, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19”, Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất được thực hiện ổn định, an toàn, hiệu quả.

Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2021 đạt 14.912 triệu kWh. Các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật ngày càng được cải thiện so với kế hoạch được giao. Các công tác về quản trị doanh nghiệp, đầu tư phát triển, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội,… tiếp tục được Công ty thực hiện tốt.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã lãnh đạo toàn diện trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Tổng Công ty giao; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Năm 2022 được dự báo sẽ là một năm rất khó khăn cho công tác vận hành, đặc biệt là các nhà máy có chi phí sản xuất cao, khi hệt thống điện có mức tăng trưởng phụ tải thấp, cạnh tranh của các nguồn năng lượng tái tạo và nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng khó lường của đại dịch Covid-19... Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ bộ phận Công ty sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục đoàn kết, năng động, tập trung mọi nỗ lực phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể đề ra các giải pháp tốt nhất điều hành SXKD hiệu quả, đảm bảo thu nhập của người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch; thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVN: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1
Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Phát điện 1 đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

Năm 2022 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, do đó để để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao đồng chí đề nghị Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021.

Tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

Quán triệt đến toàn thể đảng viên thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thú phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thú phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thú - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã thể hiện sự quyết tâm của tập thể Đảng bộ Công ty để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022.

Trong đó, việc tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị sẽ được Đảng bộ Công ty tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các Chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình Chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hoạt động của Công ty. Từng cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp, lòng nhiệt tình, sự chủ động, luôn cố gắng rèn luyện bản thân để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Gương mẫu với lối sống thành thật, trung thực trong công việc; không cơ hội, không vụ lợi, biết hy sinh lợi ích cá nhân để phục tùng lợi ích tập thể; khiêm tốn học hỏi, thực sự cầu thị; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, tương thân, tương ái lẫn nhau.

Đồng chí Trần Doãn Thành - Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 (đứng giữa) trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tai Hội nghị
Đồng chí Trần Doãn Thành - Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 (đứng giữa) trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tai Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2021 đã được Đảng bộ EVN và Đảng bộ EVNGENCO1 ghi nhận, khen thưởng.

Mộng Huyền