Hà Nội: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2024 tăng gần 10%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2024 trên địa bàn TP. Hà Nội tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023. CPI quý I tăng 5,12% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2024, TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ.

Đảm bảo bình ổn thị trường, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2024 ước tính đạt 65,4 nghìn tỷ đồng, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 42,2 nghìn tỷ đồng, giảm 3,6% và tăng 10,4%; khách sạn, nhà hàng đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% và tăng 10,4%; du lịch lữ hành đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% và tăng 54,2%; dịch vụ khác đạt 12,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,4% và tăng 1,3%.

Ước tính quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 199,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 129,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,7% tổng mức và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước (Đá quý, kim loại quý tăng 19,5%; lương thực, thực phẩm tăng 11,5%; ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tăng 8,8%; phương tiện đi lại trừ ô tô con tăng 8,7%; xăng dầu tăng 7,5%; hàng may mặc tăng 7,5%; hàng hóa khác tăng 13,3%).

Doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 24,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng mức và tăng 12,7% (dịch vụ lưu trú đạt 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5%; dịch vụ ăn uống đạt 22,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8%). Doanh thu du lịch lữ hành đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,1% và tăng 47,6%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 39,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,7% và tăng 1,6% (giáo dục và đào tạo tăng 11,5%; y tế tăng 9,6%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 9,4%; kinh doanh bất động sản tăng 7,5%).

Hà Nội
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước. (Nguồn: Cục Thống kê TP. Hà Nội)

CPI quý I/2024 tăng 5,12% so với bình quân cùng kỳ

Cũng theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 trên địa bàn Thành phố giảm 0,14% so với tháng trước, tăng 1,19% so với tháng 12/2023 và tăng 5,36% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý I năm nay tăng 5,12% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 3/2024, có 5/11 nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước, trong đó: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,99% (tác động làm giảm CPI chung 0,31%) chủ yếu do giá nhóm hàng thực phẩm giảm 1,55%, trong đó giá thịt lợn giảm 3,62%; giá các loại rau tươi, khô, chế biến giảm 1,97%. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch giảm 0,21% do đã qua tháng cao điểm Lễ hội đầu năm; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,07%; nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình giảm 0,03%; nhóm đồ uống, thuốc lá giảm 0,01%.

Ngược lại, trong tháng 3/2024, có 6/11 nhóm hàng CPI tăng nhẹ so với tháng trước: Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,76% (tác động làm tăng CPI chung 0,15%) do giá gas tăng 0,54% so với tháng trước; sản lượng tiêu thụ điện, nước tăng dẫn đến bình quân trong tháng giá điện tăng 2,03%; giá nước tăng 8,99%. Nhóm giao thông tăng 0,1% (tác động làm tăng CPI chung 0,01%) do giá xăng tăng 0,37% so với tháng trước. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,09%; nhóm thuốc, dịch vụ y tế tăng 0,02%; nhóm giáo dục tăng 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,29%.

TP Hà Nội
(Nguồn: Cục Thống kê TP. Hà Nội)

Bình quân quý I/2024, CPI của Thành phố tăng 5,12% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó 8/11 nhóm hàng CPI bình quân tăng: Nhóm giáo dục tăng 38,32% (tác động làm CPI bình quân chung quý I tăng 3,03%) do các trường công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng mức thu học phí theo Nghị quyết 19 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố, đồng thời một số trường dân lập, tư thục cũng áp dụng mức tăng thu học phí trong năm học 2023- 2024; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,46% (tác động làm CPI tăng 1,11%); hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,09% (tác động làm CPI tăng 0,96%); đồ uống và thuốc lá tăng 2,52% (tác động làm CPI tăng 0,05%); giao thông tăng 1,7% (tác động làm CPI tăng 0,17%); may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,65%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,28%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 7,51% chủ yếu do giá đồ trang sức và dịch vụ bảo hiểm y tế tăng đã tác động làm CPI bình quân chung tăng 0,27%.

Trong quý I năm nay, có 3/11 nhóm hàng CPI bình giảm so với bình quân cùng kỳ: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,38%; bưu chính viễn thông giảm 1,49%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,27%.

Thu Uyên