Hải Phòng: Xây dựng huyện An Dương cơ bản đạt tiêu chí thành lập quận vào năm 2025

Theo phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, An Dương được xác định là khu vực đô thị mở rộng phía Tây; từng bước xây dựng huyện cơ bản đạt các tiêu chí thành lập quận vào năm 2025.

Huyện An Dương là cửa ngõ phía Tây của TP. Hải Phòng, có vị trí quan trọng, chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng và miền Bắc, đồng thời là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Trên địa bàn huyện có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn của thành phố thu hút nhiều dự án đầu tư lớn của các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050, huyện An Dương được định hướng phát triển là trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ vùng Duyên hải Bắc Bộ...

Triển khai xây dựng đô thị thông minh tại huyện An Dương

Mới đây, UBND huyện An Dương (TP. Hải Phòng) và Công ty TNHH KIOT (Korea Internet of Things) - Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Đô thị thông minh tại huyện An Dương.

Hải Phòng
Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Đô thị thông minh tại huyện An Dương. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, UBND huyện An Dương và Công ty TNHH KIOT thống nhất thực hiện hợp tác triển khai các giải pháp xây dựng huyện An Dương thành đô thị thông minh đến năm 2030. Trong giai đoạn này, hai bên phối hợp tập trung nghiên cứu triển khai hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn huyện, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, khu vực giao thông trọng điểm, nâng cao mức độ an toàn giao thông, tối ưu hoá hiệu suất giao thông và việc triển khai hạ tầng giao thông… từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Việc triển khai ký kết hợp tác nhằm hướng đến xây dựng huyện An Dương trở thành đô thị thông minh, tương xứng với vị trí, tiềm năng của huyện, từng bước hiện thực hoá định hướng phát triển huyện An Dương theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050. Đây cũng là cơ sở để huyện hoàn thành mục tiêu chuyển đổi thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí thành lập quận vào năm 2025

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

An Dương
Từng bước xây dựng huyện An Dương cơ bản đạt các tiêu chí thành lập quận vào năm 2025.

Theo định hướng phát triển hệ thống đô thị được nêu tại Quyết định, huyện An Dương được xác định là Khu D: Khu vực đô thị mở rộng phía Tây của khu vực đô thị trung tâm. Tính chất là trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistic, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ vùng duyên hải Bắc Bộ; từng bước xây dựng huyện An Dương cơ bản đạt các tiêu chí thành lập quận vào năm 2025.

Quy mô đến năm 2040, dân số toàn khu khoảng 32 - 35 vạn người, đất xây dựng đô thị khoảng 8.000 - 9.000 ha (bình quân đất dân dụng khoảng 70 - 90 m2/người). Định hướng phát triển bổ sung các chức năng và hạ tầng đô thị nhằm giảm tải cho trung tâm đô thị lịch sử. Phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng trên tuyến đường trục chính đô thị. 

Phát triển trung tâm dịch vụ logistics, công nghiệp trên quốc lộ 10 và quốc lộ 5. Xây dựng các khu chức năng công cộng cấp vùng về y tế, giáo dục và dịch vụ thương mại. Phát triển các công viên sinh thái, công viên nông nghiệp đô thị kết hợp duy trì đa dạng sinh thái sông Re, sông Lạch Tray và sông Cấm. Chỉnh trang các điểm dân cư nông thôn tiệm cận các chỉ tiêu đô thị...

Thanh Hà