Hóa dầu Petrolimex: Phát huy nguồn lực, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu phát triển năm 2024

Năm 2024, tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng công ty.

Ngày 05/01/2024, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại các đơn vị thành viên Tổng công ty PLC trên cả nước. Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hóa dầu Petrolimex
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) 

Nỗ lực vượt khó, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh

Thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 của Tổng công ty, ông Lê Quang Tuấn, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty PLC cho biết: Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức và đặc biệt khó khăn của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam nói chung và của Tổng công ty PLC nói riêng do khủng hoảng của thiên tai và tình hình địa chính trị trên thế giới; nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm; tỷ giá, lãi suất vẫn giữ ở mức cao.

Tuy nhiên, với sự tập trung quản lý, chỉ đạo của HĐQT, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành cùng với sự cố gắng phấn đấu của cán bộ, người lao động đã giúp Tổng công ty PLC vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của năm 2023, cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch chính được HĐQT Tổng công ty giao; hoạt động SXKD an toàn về mọi mặt.

Lê Quang Tuấn
Ông Lê Quang Tuấn, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty PLC trình bày Báo cáo tổng kết năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Công tác quản lý, quản trị tiếp tục được nâng cao; tiếp tục tập trung vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, cải tiến các quy chế, quy trình quản lý nội bộ; đẩy mạnh áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực, từng bước triển khai công tác chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD.

Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố không thuận lợi trong năm 2023 nhưng Tổng công ty vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập và đời sống cán bộ, người lao động năm 2023 ở mức ổn định; người lao động yên tâm công tác, cống hiến vì sự phát triển bền vững của PLC”, ông Lê Quang Tuấn cho biết.

Tổng công ty cũng thực hiện tốt công tác an ninh, an toàn trong hoạt động SXKD tại Công ty mẹ và các Công ty con; công tác ATLĐ, VSMT, PCCN tại các kho, nhà máy của Tổng công ty PLC thực hiện nghiêm túc các quy trình và quy định kiểm soát nội bộ và quy định của pháp luật. Toàn Tổng công ty không để xảy ra các sự cố mất an toàn về cháy nổ, ô nhiễm môi trường tại các chi nhánh, các nhà máy, kho dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất.

Với những giải pháp chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Tổng công ty PLC năm 2023 cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch chính được giao. Sản lượng tiêu thụ năm 2023 ước đạt 417.553 tấn, bằng 98,2% năm 2022 và đạt 93,2% kế hoạch 2023. So với kế hoạch 2023, ngành hàng dầu mỡ nhờn đạt 94,5%; ngành hàng hóa chất đạt 97,17% và ngành hàng nhựa đường đạt 91,2%. So với cùng kỳ năm 2022, sản lượng ngành hàng dầu mỡ nhờn bằng 99,5%; ngành hàng nhựa đường bằng 95,4% và ngành hàng hóa chất bằng 103,76%.

Doanh thu bán hàng năm 2023 ước đạt 7.788 tỷ đồng bằng 90,55% năm 2022 và đạt 92,76% kế hoạch 2023. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 ước đạt 140 tỷ đồng, bằng 75,96% cùng kỳ năm 2022 và đạt 100% kế hoạch 2023.

Tổng kế hoạch đầu tư năm 2023 toàn Tổng công ty PLC là 86.214 triệu đồng; giá trị thực hiện năm 2023 đạt 77.511 triệu đồng, tương ứng 89,9% so với kế hoạch 2023, bằng 137,5% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2022.

Đổi mới phương thức quản lý, phát huy hiệu quả các nguồn lực

Tham luận tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban của Tổng công ty PLC và các đơn vị thành viên cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, phát huy nguồn lực đã góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD hiệu quả của các đơn vị thành viên và Tổng công ty PLC.

Theo ông Đỗ Bảo Anh - Phó Trưởng Ban Chiến lược đầu tư HĐQT Tổng công ty Hóa dầu PLC, trong bối cảnh và diễn biến kinh tế toàn cầu, thị trường trong nước gặp nhiều thách thức, khó lường định các yếu tố rủi ro trong hoạt động ngày càng phức tạp, Tổng công ty PLC đã chủ động thích ứng và điều hành linh hoạt hoạt động SXKD, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ để giữ vững và gia tăng thị phần và khẳng định vị thế của Petrolimex trên thị trường.

Tổng công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng quy mô và hoạt động ổn định, bền vững, quản lý chi phí hiệu quả và có lợi nhuận cao trên cơ sở đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và vận hành hệ thống, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ, nâng cao năng lực nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh, tổ chức quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh; gia tăng lợi ích, mang lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông. Giữ vững, duy trì và gia tăng được vị thế là doanh nghiệp lớn trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hóa chất mang thương hiệu Petrolimex, trở thành doanh nghiệp hàng dầu của Việt Nam về quy mô doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh.

Tăng cường công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp đặc biệt rủi ro về thị trường, rủi ro hoạt động (với trọng tâm là kiểm soát rủi ro tài chính, về công nợ,..). Thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp chủ đạo trong cân đối cung - cầu và đảm bảo cung cấp các sản phẩm hóa dầu mang thương hiệu Petrolimex đáp ứng nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu tái cấu trúc doanh nghiệp, trọng tâm là cơ cấu lại vốn Công ty mẹ (thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn); nghiên cứu phương án tái cấu trúc các Công ty con nhằm cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn phù hợp với chiến lược phát triển của các ngành hàng trong giai đoạn mới.

Đồng quan điểm này, bà Lê Thị Ngọc Bích, Giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex cho rằng công tác đổi mới phương thức quản lý, xây dựng chiến lược phát triển đã giúp gia tăng hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng chiếm lĩnh thị trường nội địa và thúc đẩy thị trường xuất khẩu.

Theo đó, trong năm 2023 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex đã chủ động thích ứng với thị trường, tận dụng các chủ trương chính sách của Nhà nước về giải ngân đầu tư công, hoàn thành tốt nhất kế hoạch được HĐQT Tổng công ty PLC giao. Công ty vận hành an toàn các mẻ sản xuất, đáp ứng kịp thời các đơn hàng và kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn; kênh phân phối sản phẩm ngày càng được củng cố và phát triển. Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới để đáp ứng yêu cầu thị trường được chú trọng...

Công ty tiếp tục giữ vững vị trí nhà cung cấp hàng đầu tại thị trường Việt Nam, thị phần chiếm ~ 30%. Các sản phẩm do Công ty sản xuất và kinh doanh được sử dụng ở hầu hết các công trình giao thông trọng điểm thi công trong năm 2023. Các sản phẩm do Công ty sản xuất mang thương hiệu “Nhựa đường Petrolimex” đã được khẳng định về chất lượng và uy tín, có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước và tại thị trường Lào, Campuchia.

Phong trào thi đua - Động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể (TƯLĐTT) và tổng kết phong trào thi đua năm 2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PLC cho biết: Đến hết năm 2023 toàn Tổng công ty có 764 lao động, đều được ký kết hợp đồng lao động trên nguyên tắc thỏa thuận, đúng luật và các quy định của TƯLĐTT. Thu nhập và đời sống cán bộ, người lao động được duy trì ổn định.

Công đoàn Tổng công ty PLC thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở thành viên phối hợp với chính quyền các cấp triển khai các hoạt động thiết thực để phát động các phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn người lao động.

Nguyễn Mạnh Hùng
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PLC báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024

Các phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiết giảm chi phí theo chương trình của Tập đoàn và của Tổng công ty tiếp tục được phát động rộng rãi, thu hút sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, người lao động góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công tác an toàn luôn được đảm bảo về mọi mặt, đặc biệt là an toàn về con người, tiền, hàng, phòng chống cháy nổ. Duy trì và phát huy tốt phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp", an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. Trong năm 2023 Công đoàn Tổng công ty PLC đã được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua cho thành tích thực hiện tốt phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp"…

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ Tổng công ty PLC giao, lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào thi đua trong CB-NLĐ năm 2024, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 trên cơ sở phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty và 30 năm thành lập Công đoàn Xăng dầu Việt Nam; thi đua xây dựng đơn vị an toàn, làm chủ, đoàn kết, ổn định và phát triển bền vững; thi đua xây dựng đời sống văn hóa trong cán bộ, người lao động; đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp Petrolimex....

Tiếp tục duy trì nền tảng phát triển tốt, khẳng định uy tín và thương hiệu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sự, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty PLC trong bối cảnh năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng đã vượt qua để thu được kết quả SXKD đáng ghi nhận.

Nổi bật là công tác SXKD an toàn, trong năm không để xảy ra sự cố mất an toàn nào; phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình thanh tra và kiểm tra sau thanh tra của Bộ Công an về công tác PCCC&CHCN.

Trong bối cảnh toàn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đơn vị vẫn đảm bảo thu nhập người lao động đạt mức khá so với mặt bằng xã hội và thuộc top các đơn vị có thu nhập cao của Tập đoàn.

Đặc biệt, Tổng công ty PLC tiếp tục duy trì được nền tảng phát triển tốt, là doanh nghiệp nội địa uy tín trên thị trường dầu mỡ nhờn và nhựa đường. Thương hiệu và uy tín các sản phẩm của  PLC, đặc biệt ngành hàng Nhựa đường tiếp tục được khẳng định. Lợi nhuận của Tổng công ty đạt kế hoạch điều chỉnh Tập đoàn giao (trên 140 tỷ đồng), đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn trong năm 2023.

Nguyễn Văn Sự
Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực hoàn thành công tác năm 2023 của tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty PLC

Phát huy những kết quả tích cực đạt được trong năm 2023, ông Nguyễn Văn Sự lưu ý, năm 2024 Tổng công ty PLC sẽ tròn 30 tuổi, là thời điểm phù hợp để PLC cùng xem xét xây dựng kế hoạch trung hạn đồng hành cùng các chương trình kế hoạch lớn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như: Chiến lược phát triển Tập đoàn; Chiến lược chuyển đổi số; Đề án tái cấu trúc; Đề án đầu tư phát triển hệ thống CSVC...

Đặc biệt đề nghị Tổng công ty nghiên cứu một số giải pháp có tính định hướng và các chương trình hành động của Tập đoàn qua 02 hội nghị trong năm 2023 vừa qua như: 10 giải pháp tại Hội nghị đổi mới sáng tạo; 15 giải pháp tại Hội nghị Kinh doanh - tài chính - quản trị rủi ro vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình trong đó cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, áp dụng công nghệ vào mọi mặt hoạt động SXKD của Tổng công ty…”, ông Nguyễn Văn Sự nhấn mạnh.

Chuyển đổi số - công tác trọng tâm, trọng điểm của năm 2024

Trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và những ý kiến tham luận tại Hội nghị, ông Đỗ Hữu Tạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PLC nhận định: Trước những khó khăn, thách thức ở trong nước và thế giới, tập thể Lãnh đạo và cán bộ, người lao động Tổng công ty PLC đã phân tích, đánh giá tình hình, cùng với sự linh hoạt trong công tác điều hành đề ra nhiều giải pháp phát huy những lợi thế nội tại của từng lĩnh vực ngành hàng để thúc đẩy SXKD, qua đó hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu năm 2023.

Năm 2024 được dự báo vẫn có nhiều diễn biến phức tạp; nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm; thị trường dầu mỏ trên thế giới thay đổi khó lường, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế trong nước nói chung, công tác SXKD của Tổng công ty PLC nói riêng.

Đỗ Hữu Tạo
Ông Đỗ Hữu Tạo, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PLC tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, khẳng định quyết tâm cao hơn trong năm 2024

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, dự báo tình hình năm 2024 cùng với định hướng kế hoạch của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ban lãnh đạo Tổng công ty PLC đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2024.

Thứ nhất, triển khai đầy đủ các định hướng về đổi mới sáng tạo trong quản lý điều hành, công nghệ, sản phẩm, các lĩnh vực tài chính - kế toán, quản trị rủi ro… theo các thông báo kết luận tại các Hội nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhằm tạo làn gió mới, năng lượng mới trong tư duy quản lý, tổ chức SXKD, kiểm soát rủi ro và gia tăng hiệu quả hoạt động của toàn Tổng công ty PLC.

Thứ hai, tập trung xây dựng chiến lược chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị và điều hành doanh nghiệp; xây dựng và triển khai chuyển đổi số phù hợp với từng giai đoạn, gắn với chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; kiên quyết triển khai hệ thống quản trị ERP SAP thống nhất trong toàn Tổng công ty kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường quản trị doanh nghiệp, kiểm soát/ quản trị rủi ro tài chính, công nợ đối với từng lĩnh vực ngành hàng; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nhằm tăng cường tính kỷ luật, phát huy tốt công tác sử dụng vốn, tài sản, CSVCKT, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo quy mô và hoạt động ổn định, quản lý chi phí hiệu quả.

Thứ tư, tăng cường, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, nghiên cứu, xây dựng đề án, chiến lược phát triển tổng thể đối với 03 ngành hàng nhằm mục tiêu giữ vững, tăng trưởng thị phần và hiệu quả kinh doanh trên cả 03 ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hóa chất.

Thứ năm, đẩy nhanh nghiên cứu tái cấu trúc toàn Tổng công ty PLC, xây dựng và hoàn thiện phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex, qua đó tập trung nguồn lực phát triển ngành hàng hóa chất.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, CSVCKT của Tổng công ty đúng quy định pháp luật và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý đất đai Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà đất tại Tổng công ty PLC. 

Hóa dầu PLC
Tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty PLC tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2024 lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng công ty.

Có thể nói, bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống, kết quả hoàn thành kế hoạch điều chỉnh năm 2023 của toàn Tổng công ty PLC rất đáng ghi nhận, trong đó có sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các Ban nghiệp vụ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; sự giúp đỡ, đồng hành của các đối tác và khách hàng cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty PLC vượt qua mọi khó khăn thách thức trong năm 2023”, ông Đỗ Hữu Tạo nhấn mạnh.

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục còn rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với tinh thần, trách nhiệm trước các cổ đông và truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, người lao động Tổng công ty PLC sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tranh thủ những thuận lợi, nâng cao tính chủ động sáng tạo, đổi mới tiếp tục đưa Tổng công ty PLC phát triển nhanh và bền vững. Tập thể cán bộ, người lao động tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2024 lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng công ty PLC.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua 2023. Trong đó có 02 tập thể là: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP và Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex cùng 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 10 tập thể và 18 cá nhân được tặng Giấy khen của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

khen thưởng 1
khen thưởng 2
khen thưởng 4
Các tập thể và cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
khen thưởng 3
khen thưởng 5
khen thưởng 6
Các tập thể và cá nhân được trao tặng Giấy khen của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.
Thúy Hà - Hoàng Phương