Huyện Hồng Ngự: Tạo thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế

Năm 2022, Huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) ước thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. Theo đó tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 4.736 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch (giá so sánh năm 2010), trong đó nông - lâm - thủy sản đạt 3.531 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 1.204 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 8.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng.

Xác định doanh nghiệp là hạt nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, Huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng các giải pháp cắt giảm và đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, thực hiện tốt chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tiếp tục triển khai, nhân rộng một số ứng dụng, mô hình có hiệu quả.

UBND huyện Hồng Ngự
UBND huyện Hồng Ngự

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Huyện có 44 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn 452,964 tỷ đồng. Đến nay có 232/232 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số vốn trên 1.143 tỷ đồng. Hộ kinh doanh đăng ký mới được 216 hộ, lũy kế 2.182/2.182 hộ đang hoạt động với số vốn gần 206 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn Huyện có 232 doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 100%. Đóng góp nộp thuế của các doanh nghiệp tính đến tháng 9/2022 trên 14 tỷ đồng.

Năm 2022, huyện Hồng Ngự tiếp tục chỉ đạo các ngành tập trung thực hiện các bước thủ tục đầu tư của các dự án, nhất là dự án Khu đô thị thông minh và Khu du lịch làng nghề; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có hiệu quả để phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục cụ thể hóa các chính sách về các ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các dự án trọng điểm của huyện nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tăng mức độ tin cậy và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư.

Huyện tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư, tăng cường theo dõi và thực hiện các dự án, công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, giải ngân vốn đầu tư công và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đặc biệt Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Nhà nước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Huyện.

Huyện huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng cơ sở, tập trung hỗ trợ và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án trọng điểm. Có thể kể đến Dự án Nhà máy chế biến trái cây, quy mô 20.528m2, công suất chế biến trái cây 168.000 tấn/năm do Tập Đoàn Nova group đầu tư, tạo việc làm ổn định cho trên 600 người lao động trực tiếp tại địa phương; Dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh quy mô 119 ha;  Dự án Khu du lịch làng nghề, quy mô 127 ha; Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn 689 công nghệ Châu Âu, quy mô 2,02 ha; Dự án khu du lịch cồn chính sách xã Thường Phước 1 quy mô 250ha, hiện đang phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện lập các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung nông thôn mới xã Thường Phước 1.

Thị trấn huyện Hồng Ngự
Thị trấn Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự

kêu gọi đầu tư Bên cạnh phát huy thế mạnh về cây lúa và con cá tra, Huyện Hồng Ngự còn kêu gọi đầu tư các dự án phát triển thương mại – dịch vụ và hạ tầng, đô thị thực hiện các bước thủ tục đầu tư theo quy định như: Khu du lịch làng nghề Long Tả; Khu du lịch làng nghề Long Khánh A; Khu dân cư Cả Sách mở rộng; Khu đô thị phía Đông chợ Thường Thới; Tuyến dân cư ven Sông Tiền xã Long Khánh B; Khu dân cư Mương Miễu mở rộng; Khu nghĩ dưỡng Long Thuận; Khu dân cư ven sông Tam Thuận; Khu dân cư ven sông Phú Thuận B./.

 

Chung Thắng