Mực nước hồ thủy điện ngày 27/10: Thừa Thiên - Huế tiếp tục yêu cầu thủy điện hạ mực nước

Ngày 27/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có các lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch nhằm hạ mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ.
Hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền tiếp tục nhận lệnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến
Hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền tiếp tục nhận lệnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước cho thấy, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ngày 27/10/2023 giảm nhẹ so với ngày 26/10; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động; khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với hôm trước.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ dao động so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước cao; một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Sông Lô 6, Sông Lô 8B, A Lưới, Bình Điền, Đa Krông 1, Hương Điền, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Sông Bung 6, Za Hưng, AYun Trung, Buôn Kuôp, Buôn Tua Sha, Đa Dâng 2, Đại Ninh, HChan, Hàm Thuận, Hòa Phú, Ia Grai 2, Ialy, Pleikrong, Sê San 3, Sê San 4, Sê San 4A, Srêpốk 3; các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn 24h tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ.

Theo dõi thông tin cập nhật về các hồ thủy điện trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ tăng so với ngày 26/10: Lai Châu: 388 m3/s; Sơn La: 1.463 m3/s; Hòa Bình: 285 m3/s; Thác Bà: 101 m3/s; Tuyên Quang: 111 m3/s; Bản Chát: 28 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/10 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/10 so với ngày 26/10 (m) Mực nước hồ ngày 27/10 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Lai Châu 293,43 265 -0,52 +28,43 Mực nước dâng bình thường: 295 m
Hồ Sơn La 214,88 175 +0,01 +39,88 Mực nước dâng bình thường: 215 m
Hồ Hòa Bình 116,62 80 -0,2 +36,62 Mực nước tối thiểu: 112,9 m
Hồ Thác Bà 56,03 46 -0,03 +10,03 Mực nước tối thiểu: 55 m
Hồ Tuyên Quang 119,05 90 +0,01 +29,05 Mực nước tối thiểu: 109,6 m
Hồ Bản Chát 474,53 431 +0,02 +43,53 Mực nước dâng bình thường: 475 m

Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ lưu lượng về hồ giảm so với ngày 26/10: Trung Sơn: 159 m3/s; Bản Vẽ: 125 m3/s; Hủa Na: 118 m3/s (xả tràn 8 m3/s); Bình Điền: 104 m3/s (xả tràn 98 m3/s); Hương Điền: 262 m3/s (xả tràn 216 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/10 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/10 so với ngày 26/10 (m) Mực nước hồ ngày 27/10 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Trung Sơn 155,93 150 -0,6 +5,93 Mực nước trước lũ: 157 m
Hồ Bản Vẽ 198,38 155 +0,15 +43,38 Mực nước trước lũ: 195 - 200 m
Hồ Hủa Na 238,07 215 -0,06 +23,07 Mực nước trước lũ: 235 m
Hồ Bình Điền 81,34 53 -0,12 +28,34 Mực nước trước lũ: 80,6 m
Hồ Hương Điền 56,79 46 -0,33 +10,79 Mực nước trước lũ: 56 m

Tại Thừa Thiên - Huế, ngày 27/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tiếp tục có các lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch nhằm hạ mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ.

Theo đó, đối với hồ Hương Điền, yêu cầu tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500 - 600m3/s.

Hồ Bình Điền, tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 150 - 300m3/s.

Hồ Tả Trạch, duy trì lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin 250-500m3/s theo chỉ đạo, tiếp tục hạ dần mực nước hồ.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi tiến hành tổ chức thông báo, cảnh báo vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ mực nước trên các trạm thủy văn ở sông Hương, sông Bồ. Các địa phương hạ du vùng hồ chứa nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá, thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 27/10 đến 5/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ giảm nhẹ so với ngày 26/10: Thác Mơ: 147 m3/s; Trị An: 860 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/10 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/10 so với ngày 26/10 (m) Mực nước hồ ngày 27/10 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Thác Mơ 217,96 198 +0,04 +19,96  Mực nước trước lũ: 216 - 218 m
Hồ Trị An 61,61 50 +0,08 +11,61  Mực nước trước lũ: 60,8 - 62,0 m

Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ dao động nhẹ so với ngày 26/10: A Vương: 86 m3/s (xả tràn 6 m3/s); Đăkđrink: 39 m3/s; Sông Bung 4: 282 m3/s; Sông Tranh 2: 74 m3/s (xả tràn 6 m3/s); Sông Ba Hạ: 150 m3/s; Sông Hinh: 25 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/10 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/10 so với ngày 26/10 (m) Mực nước hồ ngày 27/10 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ A Vương 375,95 340 -0,09 +35,95 Mực nước trước lũ: 376 m
Hồ Đăkđrink 398,8 375 - +23,8 Mực nước trước lũ: 405 m
Hồ Sông Bung 4 215,29 205 -0,21 +10,29 Mực nước trước lũ: 217,5 m
Hồ Sông Tranh 2 164,28 140 +0,2 +24,28 Mực nước trước lũ: 172 m
Hồ Sông Ba Hạ 102,06 101 +0,04 +1,06 Mực nước trước lũ: 103 m
Hồ Sông Hinh 200,64 196 +0,02 +4,64 Mực nước trước lũ: 207 m

Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng về hồ dao động so với ngày 26/10: Buôn Kuốp: 386 m3/s (xả tràn 76 m3/s); Buôn Tua Srah: 162 m3/s (xả tràn 26 m3/s); Đại Ninh: 62 m3/s (xả tràn 10 m3/s); Hàm Thuận: 141 m3/s (xả tràn 25 m3/s); Đồng Nai 3: 134 m3/s; Ialy: 480 m3/s (xả tràn 80 m3/s); Pleikrông: 185 m3/s (xả tràn 55 m3/s); Sê San 4: 787 m3/s (xả tràn 112 m3/s);  Thượng Kon Tum: 36 m3/s (xả tràn 6 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/10 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/10 so với ngày 26/10 (m) Mực nước hồ ngày 27/10 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Buôn Kuốp 411,8 409 +0,02 +2,8 Mực nước dâng bình thường: 412 m
Hồ Buôn Tua Srah 487,32 465 0 +22,32 Mực nước trước lũ: 486,5 m
Hồ Đại Ninh 879,88 860 +0,02 +19,88 Mực nước trước lũ: 878,0 - 880,0 m
Hồ Hàm Thuận 604,87 575 +0,14 +29,87 Mực nước trước lũ: 604,0 - 605,0 m
Hồ Đồng Nai 3 588,73 570 +0,09 +18,73 Mực nước trước lũ: 587,5 - 590,0 m
Hồ Ialy 514,19 490 -0,01 +24,19 Mực nước trước lũ: 513,2 m
Hồ Pleikrông 569,49 537 -0,01 +32,49 Mực nước trước lũ: 569,5 m
Hồ Sê San 4 214,5 210 0 +4,5 Mực nước trước lũ: 214,5 m
Hồ Thượng Kon Tum 1.157 1.138 0 +19 Mực nước trước lũ: 1.157 m

 

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, ngày 27/10, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 816,8 triệu kWh, tăng 4 triệu kWh so với ngày 26/10. Trong đó, thủy điện đạt 283,7 triệu kWh, giảm 7,1 triệu kWh; nhiệt điện than 373,4 triệu kWh, tăng 9 triệu kWh; tuabin khí (Gas + dầu DO) 75,1 triệu kWh, tăng 2,3 triệu kWh; điện gió 5,9 triệu kWh, tăng 0,9 triệu kWh; điện mặt trời 64,7 triệu kWh, tăng 0,4 triệu kWh; nhập khẩu điện 12,7 triệu kWh, giảm 1,5 triệu kWh; nguồn khác 1,3 triệu kWh, tương đương so với ngày 26/10.

Công suất lớn nhất trong ngày 27/10 đạt 40.793,1 MW (lúc 18h00).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/10), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 07h ngày 28/10 có nơi trên 60mm như: Thần Sa (Thái Nguyên) 94.2mm, Thanh Lương (Hà Nội) 85.5mm, Thanh Thịnh (Bắc Kạn) 73.4mm, Đồng Tâm (Quảng Ninh) 63.6mm, Thạnh Đông (Kiên Giang) 64.4mm, Tuyên Nhơn (Long An) 62.8mm, Thạnh Tân (Tiền Giang) 60.8mm...

Dự báo, ngày và đêm 28/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm; ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ chiều 29/10 đến ngày 2/11 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất tại khu vực vùng núi.

Thy Thảo