Ngành Công Thương Bến Tre: Tích cực hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia

Sở Công Thương Bến Tre phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho người dân

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ngày Chuyển đổi số Quốc gia. Tại Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1998/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số tỉnh Bến Tre, theo đó, ngày 10 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre

Tại phiên họp của Chính phủ ngày 08/8/2022 về kết quả chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nêu rõ: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tiến trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre khai trương Cổng Thông tin điện tử chuyển đổi số
Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre khai trương Cổng Thông tin điện tử chuyển đổi số

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuyển đổi số trở thành đòi hỏi bức thiết của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân, doanh nghiệp để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội... Khi dịch bệnh được kiểm soát, chuyển đổi số tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.

Triển khai chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số, Sở Công Thương Bến Tre tích cực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Công Thương Bến Tre phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho người dân trong thời gian từ ngày 01 - 10/10 hàng năm hoặc trong toàn bộ tháng 10 hàng năm.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Theo chỉ đạo của Sở Công Thương Bến Tre, Bưu điện tỉnh, các Công ty dịch vụ viễn thông, các Siêu thị, Trung tâm thương mại và các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên các trang, cổng thông tin điện tử, nền tảng số do doanh nghiệp mình là chủ quản.

Sở Công Thương Bến Tre phát động các sáng kiến chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị  doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn có phương án lan truyền thông điệp, chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên các phương tiện vận chuyển của đơn vị như băng rôn, khẩu hiệu, ...

Đặc biệt, ngành Công thương đã tổ chức, khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có chương trình khuyến mại cho khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong thời gian từ ngày 01 - 10 tháng 10 hàng năm hoặc trong toàn bộ tháng 10 hàng năm. Tăng cường kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan toả và thu hút người tiêu dùng, tăng cường tổ chức các chương trình khuyến mại; tổ chức tuần lễ thúc đẩy mua, bán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai thực hiện “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 – Vietnam Grand Sale 2022”.

Các đơn vị liên quan trên địa bàn như Bưu điện tỉnh Bến Tre, Viettel Bến Tre, VNPT Bến Tre tiếp tục tăng cường hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến chuỗi thương mại điện tử như đóng gói, hoàn thiện đơn vận, chụp ảnh, livestream, quảng bá sản phẩm trên môi trường số; đồng thời, có chương trình hỗ trợ cho khách hàng sử dụng dịch vụ trong thời gian hưởng ứng ngày hội Chuyển đổi số quốc gia.

Thành phố Bến Tre
Thành phố Bến Tre

Sở Công Thương Bến Tre mong muốn thông qua Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre chủ động thực hiện các hoạt động với nội dung đa dạng, hấp dẫn để thu hút người dân mua sắm những sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân về ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày./.

 

Chung Thắng