Ngành Công Thương Ninh Bình: Thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Khánh Thượng huyện Yên Mô

Năm 2022, Sở Công Thương Ninh Bình tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phục hồi sản xuất; duy trì chuỗi cung ứng sản xuất - lưu thông - xuất khẩu hàng hóa. Sở Công Thương tạo điều kiện về mọi mặt để một số dự án lớn đang hoạt động tại các khu công nghiệp phát huy hết công suất thiết kế và đẩy nhanh phát triển hạ tầng tại các Cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Phát triển Công nghiệp – TTCN tại huyện Yên Mô

Những năm gần đây công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã có sự bứt phá mạnh mẽ cả về quy mô và giá trị. Cụm công nghiệp Khánh Thượng được mở rộng tạo điều kiên thuận lợi thu hút các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách cho địa phương.

Cụm Công Nghiệp Khánh Thượng - huyện Yên Mô
Cụm công nghiệp Khánh Thượng - huyện Yên Mô

Huyện Yên Mô đã phối hợp với ngành Công thương triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào đầu tư trên địa bàn. Huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển CN-TTCN, ban hành cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực để thu hút đầu tư.

Đồng thời, huyện cũng tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở rộng và phát triển sản xuất. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp có năng lực vào đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển CN-TTCN, trong những năm qua, giá trị sản xuất ngành CN-TTCN trên địa bàn đều đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng CN-TTCN và dịch vụ, đồng thời tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo.

Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện Yên Mô đã có 326 doanh nghiệp, 11 làng nghề truyền thống với giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 2.850 tỷ đồng. Đáng chú ý, huyện đã thu hút được 5 nhà đầu tư nước ngoài vào địa bàn, tạo việc làm cho trên 8.000 lao động với thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/ tháng.

 

Thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Khánh Thượng

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất CN-TTCN góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương, ngành Công Thương đã triển khai thêm nhiều giải pháp, trong đó quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, thu hút nhà đầu tư hạ tầng, lấp đầy và mở rộng Cụm Công nghiệp.

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1476/QĐ-UBND mở rộng Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô. Theo đó, UBND tỉnh cho phép mở rộng cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô lên diện tích 70,61 ha, trong đó: Diện tích cụm công nghiệp đã thành lập: 49,36 ha; Diện tích cụm công nghiệp xin mở rộng: 21,25 ha. Với tổng mức đầu tư của dự án trên 411,2 tỷ đồng.

Vị trí Cụm công nghiệp Khánh Thượng mở rộng thuộc địa bàn xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh - Khánh Hồng. Đến nay Cụm công nghiệp Khánh Thượng được thành lập trước đó hoàn thành đầu tư đồng bộ hạ tầng và đang thu hút dự án đầu tư thứ cấp.

Cụm công nghiệp Khánh Thượng mở rộng từ quý I đến quý III năm 2021, lập hồ sơ dự án xin mở rộng, trình xin quyết định chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, lập hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp; đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thuê đất phần mở rộng.

Từ quý IV/2021 đến quý hết II/2022 thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào và đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước thải, điện chiếu sáng phần mở rộng. Hoàn thiện dự án, tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư trong cụm công nghiệp Khánh Thượng.

Cụm công nghiệp Khánh Thượng đang thu hút các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất lắp ráp ôtô, điện tử, công nghiệp công nghệ cao; cơ khí chế tạo; sản xuất đồ chơi trẻ em (nhựa, vải).

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh - Khánh Hồng
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh - Khánh Hồng

Để tạo đà đổi mới tăng trưởng, ngành Công thương tỉnh Ninh Bình đang cùng các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các chương trình Khuyến công và xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đầu tư mở rộng nhà xưởng, nâng cao năng lực quản lý và sản xuất, kinh doanh; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

 

Văn Thắng