PC Gia Lai: Công bố quyết định thành lập Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai

Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai), được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-EVNCPC ngày 13/3/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Mới đây, PC Gia Lai đã tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai và quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Vương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai thuộc PC Gia Lai, được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-EVNCPC ngày 13/3/2024 của EVNCPC. Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chính là thực hiện việc kiểm định - hiệu chỉnh - thí nghiệm các phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Đồng thời, PC Gia Lai cũng công bố quyết định số 1429/QĐ-GLPC ngày 01/4/2024 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Vương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai.

Lễ Công bố quyết định thành lập Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai và quyết định bổ nhiệm cán bộ
Giám đốc PC Gia Lai Văn Đình Hậu trao quyết định thành lập Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai và quyết định bổ nhiệm Giám đốc cho ông Nguyễn Kim Vương

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc PC Gia Lai Văn Đình Hậu chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần vào sự phát triển của toàn PC Gia Lai.

Thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai, tân Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai Nguyễn Kim Vương bày tỏ quyết tâm sẽ đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới, cùng hoàn thành các chỉ tiêu của PC Gia Lai trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Dương Hoàng