Phú Thọ: “Nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số”

Ngày 22/11/2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số”.

Dự khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Đặng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Mai Phương – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương tỉnh Phú Thọ, Cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, và gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

khuyến công
Gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tham gia buổi tập huấn

Theo đó, việc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương tỉnh Phụ Thọ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số” nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại, cũng như nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho cán bộ của các doanh nghiệp, hợp tác xã từ đó nâng tầm giá trị thương hiệu sản phẩm.

Đồng chí Đặng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Đồng chí Đặng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Đặng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, khi Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do giúp cho doanh nghiệp có nhiều cơ hội mở rộng thị trường cũng như gặp nhiều thách thức. Hiện nay, chuyển đổi số không còn là lựa chọn cho các doanh nghiệp, mà là hướng đi bắt buộc đối với doanh nghiệp để thích ứng và tận dụng những cơ hội mới nhằm phát triển và mở rộng thị trường. Sở Công Thương đã tăng cường phối hợp và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là theo hình thức chuyển đổi số nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xúc tiến xuất khẩu”.

Thạc sỹ Phạm Thị Xuân – Viện trưởng Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số truyền đạt một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong XTTM
Thạc sỹ Phạm Thị Xuân – Viện trưởng Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số truyền đạt một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được các chuyên gia Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số đã truyền đạt 2 chuyên đề gồm. Chuyên đề 1: Tổng quan về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt  động xúc tiến thương mại; Chuyên đề 2: Nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Có thể thấy, qua buổi tập huấn này, giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đã có nhận thức rõ ràng hơn về chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại từ đó biết vận dụng tốt cho hoạt động kinh doanh, tiêu thụ quảng bá sản phẩm của mình một cách tốt theo xu hướng mới.

Hoàng Dương