Tấm lá Phú Mỹ- VNSTEEL: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP và Đảng ủy Công ty, ngày 14/3/2023, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ V đã đề ra, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đưa ra những bài học làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng và quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội, đơn vị sẽ thảo luận tham gia ý kiến và thông qua bản báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ 6. Tiếp đó, một nội dung rất quan trọng nữa là lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tham gia vào BCH Công đoàn khoá VI để lãnh đạo, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra, góp phần xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh, SXKD ngày càng phát triển, đời sống, việc làm thu nhập cho người lao động từng bước được cải thiện. Đồng thời Đại hội thực hiện bầu đoàn Đại biểu có đủ năng lực, có cơ cấu hợp lý, đại diện cho trí tuệ của toàn thể CNVCLĐ đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ VI.

Về dự đại hội có ông Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Chủ tich Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP; ông Đỗ Đình Trường -Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP. Cùng dự còn có các trưởng, phó, chuyên viên các ban Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam. Về phía đơn vị có ông Nguyễn Tấn Hoành- Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng các thành viên trong BCH Đảng bộ, Ban điều hành Công ty, đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

Đặc biệt là sự có mặt của 80 đại biểu chính thức của Đại hội là những cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tiêu biểu, đại diện cho hơn 236 đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty - những người có trách nhiệm làm nên thành công của Đại hội.

pfs
Đoàn chủ tịch đại hội gồm: Ông Võ Văn Nguyên - Chủ tịch Công đoàn; bà Phạm Thị Hằng - Trưởng ban Nữ công; ông Trần Công Chính - Phó Chủ tịch Công đoàn
pfs
Ông Vương Duy Khánh-Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội
pfs
Ông Nguyễn Tấn Hoành- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội
pfs
Ông Vương Duy Khánh-Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu chỉ đạo Đại hội
pfs
Ông Nguyễn Tấn Hoành- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu trước Đại hội
pfs
Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt

 

Minh Hà