Thái Bình: Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Tỉnh Thái Bình tuyên truyền tiết kiệm điện
UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nâng cao ý thức sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả.

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/07/2023 của UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Công ty Điện lực Thái Bình và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Thái Bình và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nâng cao ý thức sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả.

Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND huyện, thành phố, Công ty Điện lực Thái Bình và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện với một số nội dung và biện pháp như sau:

Đối với các cơ quan, công sở, đơn vị hành chính, sự nghiệp: Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn và hàng rào; Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 26°C trở lên, sử dụng điều hòa kết hợp với quạt. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

Đối với chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời: Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng nêu trên; Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư, cải tạo, nâng cấp; Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Thái Bình.

Tỉnh Thái Bình tuyên truyền tiết kiệm điện
UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo trong thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện.

Đối với các hộ gia đình: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26°C trở lên), sử dụng điều hòa kết hợp với quạt gió; Ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao, hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt.

Đối với các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ: Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí trong thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ.

Tương tự, đối với doanh nghiệp sản xuất: Khuyến khích trang bị máy phát điện dự phòng để chủ động thêm nguồn cung cấp điện. Xây dựng chương trình huy động hệ thống phát điện dự phòng trong trường hợp xảy ra thiếu điện; Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ, ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Bình cũng giao Sở Công Thương; Công ty Điện lực Thái Bình; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, chủ trì, phối hợp, có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị.

Dương Hoàng