Thủy điện Trung Sơn: Tích hợp công nghệ số vào quản trị và sản xuất kinh doanh

Thủy điện Trung Sơn xác định hướng tới hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số sẽ mang lại sự gắn kết chủ động trong công việc, thúc đẩy văn hóa đổi mới, khả năng thích ứng với biến đổi.

Đầu tư nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng KHCN, tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào mô hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh giúp Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí… qua đó góp phần vào mục tiêu chung “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Nhận thức tầm quan trọng của chuyển đổi số, Thủy điện Trung Sơn hướng tới hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số sẽ mang lại sự gắn kết chủ động trong công việc, thúc đẩy văn hóa đổi mới, khả năng thích ứng với biến đổi đồng thời duy trì và đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho đội ngũ CBCNV...

Với nhận định này Ban lãnh đạo Thủy điện Trung Sơn đồng thời xác định chuyển đổi số phải là sự nỗ lực của tập thể trong đó công tác truyền thông, chuyển đổi nhận thức là hết sức quan trọng giúp CBCNV tiếp cận nhanh chóng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tốc và bứt phá hoàn thành…

hình ảnh minh họa cho công tác chuyển đổi số tại Thủy điện Trung Sơn
Với Thủy điện Trung Sơn chuyển đổi số không chỉ là công nghệ hạ tầng công nghệ thông tin mà còn là trách nhiệm của bộ phận nhân sự công nghệ thông tin, văn hóa số trong doanh nghiệp, là nhiệm vụ của mỗi CBCNV và nỗi lực của tập thể.

Thực tế, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Thủy điện Trung Sơn đã tích cực tham gia công tác chuyển đổi số từ những năm 2021 với những nội dung chuyển đổi cụ thể như: Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) vào hoạt động SXKD ; tổ chức đào tạo chuyên đề Chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0”;

Đồng thời Công ty cử CBCNV tham gia đầy đủ các cuộc đào tạo, hội nghị, hội thảo về chuyển số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNGENCO2, trực tiếp và trên E-learning; hoàn thành công tác nhập số liệu qua phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS), công tác lập và lưu hồ sơ công việc đã được ứng dụng vào thực tế, hoàn thành các chỉ tiêu cập nhật dữ liệu vào phần mềm PMIS, IMIS.

Sơ đồ quyết định công tác đại tu tổ máy theo phương pháp RCM trên phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS) của Thủy điện Trung Sơn
Sơ đồ quyết định công tác đại tu tổ máy theo phương pháp RCM trên phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS) của Thủy điện Trung Sơn.

Ngoài ra Thủy điện Trung Sơn cho biết đến nay đã hoàn thành công tác số hóa các quy trình nội bộ như quy trình cấp phát vật tư, quy trình quản lý thiết bị, quy trình nghiệm thu thiết bị Sửa chữa thường xuyên (SCTX) và Sửa chữa lớn (SCL)…

Công ty đồng thời ứng dụng hiệu quả giải pháp QR Code trong quản lý công cụ, dụng cụ. Kết quả việc tìm kiếm vật tư rất nhanh chóng, hiệu quả, trực quan, chính xác. Không những thế giải pháp này còn cung cấp cho người quản lý biết được thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, người quản lý sử dụng cũng như xuất xứ của từng công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị. Hơn thế, công tác sắp xếp, bố trí vật tư mới vào kho được thực hiện nhanh chóng, chính xác, khoa học, tối ưu hóa được không gian…

Với mục tiêu xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp số, thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí ”, Ban Lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Thủy điện Trung Sơn cho biết tiếp tục nỗ lực nghiên cứu áp dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh tăng hiệu quả, và tối ưu chi phí sản xuất.

Tr. Sinh