Tin dự báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc bộ, Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ (ngày 22/4/2024)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ.
nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 22/4/2024, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38.3 độ, Trà My (Quảng Nam) 37.3 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39.0 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 38.6 độ…, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45 - 50%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13h phổ biến từ 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ như: Ayunpa (Gia Lai) 38.0 độ, An Khê (Gia Lai) 36.6 độ, Bến Tre 36.0 độ…, độ ẩm tương đối 13h phổ biến 50 - 55%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ngày 23/4:

 -  Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

 -  Khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Ngày 24/4:

 -  Khu vực Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo

 

Khu vực ảnh hưởng

 

Nhiệt độ cao nhất (oC)

Độ ẩm

tương đối

thấp nhất (%)

Thời gian nóng (giờ) 

Ngày 23/4

Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên

35 - 38, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi trên 39

40 - 45%

10 - 17

Tây Bắc Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ

35 - 37, có nơi trên 37

45 - 50%

12 - 16

Ngày 24/4

Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ

35 - 37, có nơi trên 37, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi 36 - 38, có nơi trên 38

45 - 50%

12 - 17


Cảnh báo: nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, từ khoảng ngày 25/4 nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng gia tăng về cường độ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Dự báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

nắng nóng