TP..Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng mạnh

Sản xuất công nghiệp của TP.HCM bật tăng mạnh hơn 27% trong tháng 3/2024 so với tháng 2/2024, góp phần đưa chỉ số này của đầu tàu kinh tế cả nước trong quý I năm nay tăng 5,1% so cùng kỳ trước. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất các ngành công nghiệp trọng điểm của Thành phố đều tăng khá.

Số liệu cập nhật của Cục Thống kê TP.HCM cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 3/2024 trên địa bàn Thành phố ước tính tăng 27,1% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 28% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện tăng 28,2% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ.

sản xuất công nghiệp
Tháng 3/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP.HCM tăng mạnh so với tháng 2/2024. (Ảnh minh họa)

Chỉ số sản xuất các ngành công nghiệp trọng điểm tăng khá

Tính chung quý I/2024, chỉ số IIP trên địa bàn TP.HCM tăng 5,1% so với cùng kỳ; bao gồm: Ngành khai khoáng tăng 22,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 10%; cung cấp nước và xử lý rác thải không thay đổi.

Đối với ngành công nghiệp cấp II, có 20/30 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp quý I/2024 tăng so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành có mức tăng cao như: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 31,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 24,3%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 13,5%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 13,2%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 12,9%.

Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số IIP giảm mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 31,6%; sản xuất xe có động cơ giảm 26,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 6,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 6,6%.

Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý I/2024 tăng 6,6% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành hóa dược tăng 15,4%; ngành cơ khí tăng 10,6%; ngành chế biến lương thực, thực phẩm tăng 1,6%; ngành sản xuất hàng điện tử giảm 6,8%.

Đối với ngành công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý I/2024 giảm 0,1% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất trang phục tăng 4,9%; ngành dệt tăng 1,1%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 6,6%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I/2024 tăng cao so với cùng kỳ như: Bao bì đóng gói bằng plastic tăng 25,5%; sổ sách, vở, giấy và các sản phẩm bằng giấy tăng 19,6%; sắt, thép các loại tăng 12,2%; bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa tăng 11,3%.

Một số sản phẩm công nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ như: Xi măng giảm 17,3%; giày dép thể thao giảm 15,2%; sữa hoặc kem đặc có hoặc không có đường giảm 10,4%; tivi giảm 10,2%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2024 ước tính tăng 23,5% so với tháng trước và giảm 2,9% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2024, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,9% so với cùng kỳ, trong đó, có 12/23 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp II có chỉ số tiêu thụ tăng và 11/23 ngành có chỉ số tiêu thụ giảm.

Một số ngành tăng cao như: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 33,7%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 21,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 20,1%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 14,7%.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 năm 2024 ước tính tăng 7,4% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho cao so với cùng kỳ như: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 78,2%; dệt tăng 65,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 63,0%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 61,1%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 59,9%; sản xuất đồ uống tăng 43,2%. Một số ngành có mức tồn kho giảm mạnh như: Sản xuất kim loại giảm 79,4%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 78,6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 64,5%.

TP.HCM sản xuất
(Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM)

76% doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo sản xuất kinh doanh quý II ổn định và tốt hơn

Chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 3/2024 trên địa bàn Thành phố tăng 1% so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2024, chỉ số lao động giảm 5,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, một số ngành có chỉ số lao động tăng như: Thoát nước và xử lý nước thải tăng 83,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 30,8%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 25,1%; sản xuất đồ uống tăng 12,3%; dệt tăng 9,3%. Một số ngành có chỉ số lao động giảm như: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 27,1%; sản xuất kim loại giảm 26,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 18,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 16,0%.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2024 so với quý IV/2023 đã có tín hiệu khởi sắc.

Cụ thể, có 17% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên; 46,4% giữ ổn định và 36,6% khó khăn hơn. Trong đó, khu vực nhà nước 75% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên và giữ ổn định; tỷ lệ này tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và ngoài nhà nước lần lượt là 60,3% và 66,0%.

Dự báo tình hình quý II/2024 so với quý I/2024, có 36% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn; 40% giữ ổn định và 24% khó khăn hơn. Trong đó, có 82,5% doanh nghiệp nhà nước có dự báo tích cực về tình hình kinh doanh trong quý II/2024, tỷ lệ này ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và ngoài nhà nước tương ứng là 74,2% và 77,6%.

Việt Hằng