Từ 1/7/2024, một số người lao động có thể được tăng lương 2 lần

Theo Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến, một số người lao động có thể được tăng lương 02 lần.

Mới đây, Chính phủ đã công bố Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 6% so với hiện hành theo Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Tăng lương lần thứ nhất

Theo Khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng dự kiến từ ngày 01/7/2024 như sau:

Tăng lương tối thiểu vùng

Hiện nay, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Tăng lương tối thiểu vùng

Như vậy, có thể thấy mức lương tối thiểu theo tháng hoặc theo giờ đều tăng so với mức lương tối thiểu giờ hiện nay. Mức tăng dự kiến dao động từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng hoặc 1.000 - 1.300 đồng/giờ.

Do đó, khi mức lương tối thiểu vùng tăng theo đề xuất nêu trên thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động cũng tăng theo.

Tuy nhiên, với những người lao động có lương cao hơn lương tối thiểu vùng thì còn dựa vào sự thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Tăng lương lần thứ hai

Ngoài việc tăng lương tối thiểu vùng theo đề xuất trên, Dự thảo Nghị định cũng điều chỉnh một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng.

Cụ thể, Dự thảo Nghị định đã điều chỉnh nhiều vùng ở mức hưởng lương tối thiểu vùng thấp hơn lên mức hưởng lương tối thiểu vùng cao hơn.

Do đó, những người lao động đang làm việc tại các vùng II, III, IV thuộc các địa phương được điều chỉnh lên vùng cao hơn sẽ được tăng lương lần thứ hai.

Tăng lương tối thiểu vùng
Nhập chú thích ảnh

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định, các địa phương được điều chỉnh vùng gồm có:

- Chuyển từ vùng II có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.410.000 đồng/tháng lên vùng I có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.960.000 đồng/tháng với các địa phương: Thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

- Chuyển từ vùng III có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.860.000 đồng/tháng lên vùng II có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.410.000 đồng/tháng với các địa phương:

+ Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình);

+ Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa);

+ Thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa);

+ Thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

- Chuyển từ vùng IV có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.450.000 đồng/tháng lên vùng III có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.860.000 đồng/tháng với các địa phương:

+ Huyện Triệu Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Yên Định, huyện Vĩnh Lộc, huyện Thiệu Hóa, huyện Hà Trung, huyện Hậu Lộc, huyện Nga Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa);

+ Huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình);

+ Huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).

Ngọc Châm