Ấn tượng Lễ phát động Chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"

Chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm" là một hoạt động khởi đầu thuộc Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm". Chương trình có nhiều hoạt động nhằm thu hút sự tham gia của nhiều triệu n
PV

Video khác