Chi tiết Ford Edge L Hybrid 2023: SUV 3 hàng ghế đáng để chờ đợi

Edge L là sản phẩm kế thừa của Edge Plus và định vị nằm dưới Equator trong dòng sản phẩm của Ford tại Trung Quốc. Edge L được tạo hình bởi nhóm kỹ sư từng thiết kế ra những Mondeo hay Equator.
  • Tags:

Video khác