Chiếc xe điện đầu tiên của Xiaomi trông thế nào?

Xiaomi muốn trở thành một trong 5 công ty ô tô hàng đầu thế giới trong 15-20 năm tới và đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực lái xe thông minh vào năm 2024.

Video khác