Hyundai Ioniq 5 2024 được nâng cấp với một số trang bị mới

Hyundai Ioniq 5 2024 đã cập bến thị trường Úc cùng với nhiều nâng cấp mới về trang bị.

Video khác