[Tập 2] Thách thức và tiềm năng trong thực hiện Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cuả Quảng Ninh

Tuy nhiên, các cơ chế khuyến khích để thực hiện các giải pháp sử dụng NLTK và hiệu quả được các DN mong đợi như giảm hoặc miễn thuế, khấu trừ thuế cho các thiết bị TKNL hiện chưa có cơ chế.

Video khác