Xem khoang nội thất "hảo hạng" của Range Rover SV 2023

Bổ sung lớn nhất của Land Rover Range Rover SV 2023 so với Range Rover thường là các tấm trang trí bằng gốm cả ở nội và ngoại thất do phân nhánh Special Vehicle Operations phụ trách phát triển.
  • Tags:

Video khác