VINACHEM: "Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040"

Ngày 07/9/2023, tại Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị "Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040" và Công tác phòng vệ thương mại - quản trị sản xuất.
ong phùng quang hiệp
Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp nêu rõ, với những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn những năm vừa qua đã cho thấy được tầm quan trọng, những đóng góp to lớn của Tập đoàn đối với sự phát triển của ngành Hóa chất, với nền nông nghiệp Việt Nam và toàn bộ nền kinh tế đất nước. Vì vậy chúng ta cần phải xác định rõ trách nhiệm trong việc duy trì và phát triển bền vững các giá trị Tập đoàn đã đạt được những năm qua. 

Xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 là một nhiệm vụ quan trọng trong hàng loạt các kế hoạch hành động của Tập đoàn nhằm đảm bảo tương lai phát triển lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và nhu cầu phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Để thực hiện tốt chương trình Xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị các đơn vị khi xây dựng Chiến lược cần xác định và không tách rời mục tiêu chung của Tập đoàn đã và đang thực hiện trong suốt những năm vừa qua, thể hiện rõ qua 3 tiêu chí:

(1) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại Tập đoàn và vốn của Tập đoàn đầu tư vào các doanh nghiệp khác;

(2) Giữ vai trò trung tâm để phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thành một Tập đoàn mạnh đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối;

(3) Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn trong thời gian phát triển trung hạn giai đoạn đến năm 2030 và dài hạn tầm nhìn đến năm 2040.

Ông Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh, sau khi Xây dựng và được phê duyệt, Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 sẽ đóng một vai trò rất tích cực, quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước định hướng, có cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách, giúp cho Tập đoàn có thể huy động được các nguồn lực. Từ đó góp phần để Tập đoàn phát triển một cách bền vững, phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Chiến lược phát triển của các đơn vị cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn sau này có định hướng rõ ràng về con đường phát triển của mình từ đó xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cũng như chiến lược đầu tư xây dựng, phát triển sản phẩm của mỗi doanh nghiệp một cách hài hòa, đồng bộ, gắn liền với sự phát triển chung giữa các đơn vị Tập đoàn.

chien lươc vinachem
Đại biểu tham luận

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Tập đoàn tham luận về Xây đựng chiến lược và định hướng phát triển của đơn vị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản trị và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

vinachem xay dung chien luoc
Giảng viên trình bày chuyên đề

Xác định việc cập nhật các chính sách giúp tạo lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm của Tập đoàn là việc hết sức quan trọng, vì vậy, cũng tại Hội nghị, Tập đoàn Hóa chất đã mời các giảng viên đến từ Bộ Công Thương và các chuyên gia về quản trị doanh nghiệp sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến thủ tục điều tra chống bán phá giá và những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ; cách ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và việc nâng cao công tác kế hoạch của các doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu, học tập, trao đổi để vận dụng tốt nhất cơ chế chính sách hiện hành mang lại lợi thế cho từng đơn vị và toàn Tập đoàn.

Các đại biểu đã được các giảng viên, chuyên gia đến từ Bộ Công Thương, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam truyền đạt các chuyên đề  "Thủ tục điều tra chống bán phá giá và những lưu ý với doanh nghiệp khi chuẩn bị hồ sơ", "Hoạch định để đột phá cải tiến giá thành sản xuất"... Đồng thời cũng được các giảng viên, chuyên gia giải đáp những ý kiến của đại biểu về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị...

Nguyễn Sơn