Vừa qua, Tổng thư ký ASCOPE - Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam đại diện 10 thành viên ASCOPE đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 và các Hội nghị liên quan (Hội nghị) được tổ chức trực tuyến do Bộ Năng lượng Brunei chủ trì.

Với chủ đề năm nay “We Care, We Prepare, We Prosper”, các nước ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững năng lượng ASEAN.

Tổng Thư ký ASCOPE tham dự và báo cáo tại Hội nghị

Tổng Thư ký ASCOPE tham dự và báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam đã báo cáo các Bộ trưởng Năng lượng ASEAN về các kết quả đã đạt được của Chương trình đường ống dẫn khí xuyên ASEAN trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASEAN về Năng lượng (APAEC) Giai đoạn 2 (2021-2025); tiến độ xây dựng kế hoạch truyền thông về khí nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò của khí trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng sạch tại ASEAN.

Ông Trần Hồng Nam - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
Ông Trần Hồng Nam - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí

Theo đó, ASCOPE đã hoàn thành khảo sát Thành viên ASCOPE về các vấn đề các nước Thành viên ASCOPE quan tâm, các khó khăn, thách thức và hành động cần thiết.Kênh truyền thông phù hợp sẽ được xác định tùy thuộc tình hình của đại dịch Covid-19.

Hội nghị đánh giá cao cập nhật của ASCOPE về cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí xuyên ASEAN (TAGP) với 04 dự án xây dựng cảng LNG đang triển khai ở Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia và mong muốn ASCOPE triển khai kế hoạch truyền thông về khí trong nỗ lực chuyển dịch năng lượng sạch tại ASEAN.