149 trường THPT được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ưu tiên xét tuyển

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này năm 2024.
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

TS. Dương Tôn Thái Dương, Phó Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho biết, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã chốt danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2024.

"Danh sách 149 trường THPT có học sinh được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm nay được giữ ổn định như năm 2023. Danh sách này gồm 83 trường THPT chuyên, năng khiếu (8 trường trực thuộc đại học và 15 trường trực thuộc tỉnh/thành phố) và 66 trường THPT khác được lựa chọn theo các tiêu chí kết hợp tiêu chí của Đại học Quốc gia TP.HCM", TS. Dương Tôn Thái Dương cho biết thêm.

Các tiêu chí lựa chọn cụ thể gồm: phân bổ số lượng trường theo hướng ưu tiên khu vực tuyển sinh hoặc tỉnh/thành có số lượng thí sinh đăng ký, trúng tuyển nhiều vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020;

Trường THPT có số lượng thí sinh trúng tuyển, nhập học nhiều vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; trường THPT có số lượng cựu học sinh đạt kết quả học tập cao khi học đại học tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Danh sách 83 trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu

Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Danh sách 66 trường THPT (theo tiêu chí của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Ngọc Châm