Multimedia

Xuất khẩu dệt may, da giày theo EVFTA - Liên kết để "làm chủ" cuộc chơi

EVFTA là hiệp định vô cùng quan trọng đối với các ngành xuất khẩu, trong đó có dệt may và da giày. Bởi thị trường EU là thị trường xuất khẩu truyền thống, chiếm tỷ trọng kim ngạch cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của hai ngành này. Với những lợi thế, ưu đãi mà Hiệp định EVFTA mang lại, đặc biệt hầu hết các dòng thuế giảm về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực sẽ là đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp dệt may – da giày Việt Nam khôi phục sản xuất kinh doanh sau tác động của dịch Covid-19.

Chạm khắc bạc: Nghề thủ công chứa “hồn vía” người Mông

Chạm khắc bạc: Nghề thủ công chứa “hồn vía” người Mông

Thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam - Mỹ Latinh
Các nước CPTPP cam kết thuế nhập khẩu với Việt Nam thế nào?