Multimedia

[Trực tuyến] Giải pháp thúc đẩy ngành logistics tận dụng cơ hội từ EVFTA

Nhằm cung cấp góc nhìn đa dạng và chuyên sâu hơn về những giải pháp để ngành logistics Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt hơn những cơ hội cũng như thích ứng với những thách thức từ việc thực thi Hiệp định EVFTA, Tạp chí Công Thương tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy ngành logistics tận dụng cơ hội từ EVFTA”.

Đòn bẩy cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Nhật Bản

Đòn bẩy cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Nhật Bản

Ấn Độ bảo vệ quyết định cấm xuất khẩu gạo, lúa mì tại WTO
Vĩnh Phúc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc