Multimedia

Việt Nam cam kết ủng hộ các sáng kiến cải cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen