2020: Dự kiến sản lượng điện của EVNGENCO 2 đạt 18.137 triệu kWh

Ngày 2/1/2020 tại Cần Thơ, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 đồng thời bàn các giải pháp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Đáp ứng nhu cầu phụ tải

Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Nguyễn Kim Phương- Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ; ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN tham dự, chỉ đạo hội nghị.

Nhìn lại năm 2019 đại diện EVNGENCO 2 cho biết đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao: đảm bảo cung cấp điện, tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án công trình nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phụ tải...

tổng giám đốc genco 2 nhận Huân chương
Tổng Giám đốc EVNGENCO 2, ông Trương Hoàng Vũ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba
kế toán trưởng genco 2 nhận bằng khen
Kế toán trưởng EVNGENCO 2 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong quá trình nhiều năm công tác.

Cụ thể, năm 2019, tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO 2 đạt hơn 17.134 triệu kWh đạt 98,03% kế hoạch năm (xấp xỉ sản lượng điện thực hiện năm 2018), đồng thời chiếm 13,8 tổng sản lượng điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện, chiếm gần 8% tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

Trong đó khối nhiệt điện than sản xuất là hơn 14.159 triệu kWh vượt gần 4% kế hoạch khối thủy điện thực hiện đạt hơn 2.974 triệu kWh (giảm so với sản lượng điện thực hiện năm 2018)…

Doanh thu toàn đơn vị năm 2019 là 27.543 tỷ đồng vượt 20% so với kế hoạch trong đó doanh thu sản xuất điện là 27.119 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận hợp nhất thực hiện trong năm của EVNGENCO 2 là gần 2.153 tỷ đồng vượt 21% kế hoạch; trong đó tổng lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn EVNGENCO 2 trong năm là 734,646 tỷ đồng. Đặc biệt là tại các công ty CP do doanh nghiệp nắm cổ phần chi phối đều sản xuất kinh doanh có lãi.

Năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 2 đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, trong đó các chỉ số tài chính nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ, khả năng thanh toán ngắn hạn, hệ số bảo toàn vốn… đều ở mức đảm bảo.

Các dự án đều thu sếp đủ vốn đối ứng và vốn vay (theo nhu cầu đầu tư dự kiến) tổng cộng gần 2.255 tỷ đồng; Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với tổng số tiền là hơn 1.997 tỷ đồng, riêng công ty mẹ là hơn 331 tỷ đồng…

ông Dương Quang Thành phát biểu
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của EVNGENCO 2.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu cao hơn kế hoạch

Ông Dương Quang Thành biểu dương sự chủ động của đơn vị, dù gặp không ít thách thức, nhưng đã linh hoạt huy động hiệu quả các nguồn phát khi các nhà máy thủy điện (thuộc Tổng Công) ty thiếu nước sản xuất.

EVNGENCO2 đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu cao hơn kế hoạch được giao; nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn; chủ động, đáp ứng yêu cầu trong công tác tái cơ cấu, tiếp tục thực hiện CPH cũng như các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV…

Những thành công này của EVNGENCO 2 được lý giải bằng sự tham gia thị trường điện hiệu quả, doanh thu vượt kế hoạch đề ra; chủ động đảm bảo nhiên liệu phát điện của các nhà máy…

Trong năm các đơn vị nhiệt điện than của Tổng Công ty đã hoàn tất ký kết hợp đồng mua bán ngay từ cuối năm 2018; công tác thử nghiệm than để sử dụng lâu dài, định mức, phương án tồn trữ nhiên liệu… đều được tính toán trước…

Ngoài ra năm 2019, Tổng Công ty tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai nhiều đề án, dự án nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh…

trao các danh hiệu
Nhiều tập thể, cá nhân EVNGENCO 2 đã nhận được những danh hiệu, phần thưởng cao quý.
trao các danh hiệu
Nhiều tập thể, cá nhân EVNGENCO 2 đã nhận được những danh hiệu, phần thưởng cao quý.

CPH - Nhiệm vụ trọng tâm 2020

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 2020, ông Dương Quang Thành chỉ đạo EVNGENCO 2, đối với các nhà máy nhiệt điện than cần có những phương án dự phòng nguyên liệu than cho sản xuất, nhưng phải quan tâm đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra đơn vị cần cân đối tài chính, xây dựng kế hoạch để giảm những chi phí không hợp lý, tăng lợi nhuận; xem xét năng lực đầu tư các nhà máy điện mặt trời trên các công trình thủy điện cũng như đẩy mạnh tìm kiếm các dự án đầu tư phát triển nguồn điện…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của EVNGENCO 2 phải thực hiện bằng được công tác CPH (công bố giá trị doanh nghiệp và tiến hành các bước IPO trong năm 2020)…

Năm 2020 EVNGENCO 2 dự kiến sản lượng điện sản xuất là 18.137 triệu kWh.

 

PVinh