6 tháng đầu năm 2021: TKV đồng lòng vượt khó, duy trì sản xuất - kinh doanh hiệu quả

Trước bối cảnh gặp nhiều khó khăn, TKV đã chủ động, linh hoạt với nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19 - Vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả”.
tkv
6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu SXKD chính của Tập đoàn TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao

Trải qua hai đợt bùng phát của đại dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn và vô vàn thách thức, CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, ổn định và duy trì hoạt động SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm của một Tập đoàn kinh tế lớn đối với cộng đồng. 

Thực hiện thành công “mục tiêu kép”, hoàn thành 52-54% kế hoạch năm 2021

Hai đợt dịch covid-19 bùng phát lần thứ 3 và thứ 4 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bố trí, sử dụng lao động và tổ chức sản xuất của các đơn vị vùng Miền Tây như Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê, Nam Mẫu, Kho vận Đá Bạc, Nhiệt điện Đông Triều và một số đơn vị khu vực Cẩm Phả.

Trước bối cảnh nhiều khó khăn đó, Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết; Cơ quan quản lý - điều hành Tập đoàn và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các cơ sở trong TKV đã chủ động, linh hoạt với nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, khắc phục khó khăn, trong đó chú trọng các giải pháp ứng dụng kỹ thuật công nghệ, tin học hóa, hiện đại hóa… nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19 - Vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả”, giảm thiểu các thiệt hại do tác động của dịch bệnh, đẩy mạnh tiêu thụ, giảm tồn kho than, duy trì tốt hoạt động các khối khoáng sản, điện, hóa chất....

Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu SXKD chính của Tập đoàn cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao. Trong đó, than nguyên khai sản xuất 20,62 triệu tấn, đạt 54 % KH năm; than tiêu thụ đạt 22,54 triệu tấn, bằng 54  % KH năm; tồn kho than giảm 1,8 triệu tấn; bốc xúc 89,81 triệu m3 đất đá, bằng 54 % KH năm. Các khối sản xuất khoáng sản, điện và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành từ 52-54% KHN. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63,91 ngàn tỷ đồng, đạt 52 % KH năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 8,5 ngàn tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt 13,1 triệu đồng/người-tháng, bằng 101% KH năm.

Những kết quả đạt được là minh chứng khẳng định Tập đoàn đã thực hiện thành công chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế, đảm bảo và ổn định việc làm, thu nhập cho gần 100.000 người lao động trong toàn TKV.

khai thac than
TKV đã đảm bảo và ổn định việc làm, thu nhập cho gần 100.000 người lao động 

Sức mạnh “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ TKV

Nỗ lực vượt khó, đoàn kết với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” đã trở thành sức mạnh tinh thần lan tỏa đến từng công ty, đơn vị trực thuộc, đến mỗi người lao động của TKV, tạo nên quyết tâm chung tay cùng Tập đoàn thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2021.

Điển hình là những kết quả nổi bật của Công ty CP than Đèo Nai. Các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đề ra, đạt bình quân từ 55 - 74% KHN. Trong đó, Công ty đã tập trung sản xuất than cục, than cám để đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm tăng doanh thu. Các thiết bị cơ điện máy khoan, máy xúc, xe gạt, hệ thống băng tải, tuyển huyền phù manhetit, các trạm bơm đều hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu.

Trong đó, xe ô tô huy động tăng so với cùng kỳ là 106%; năng suất các loại xe cao hơn so với cùng kỳ từ 3% đến 13%, việc sử dụng dầu liệu, lốp tiết kiệm so với kế hoạch. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp nước tự động từ trạm xử lý nước thải mỏ Cọc Sáu về khai trường Công ty đảm bảo nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường trong mùa khô năm 2021 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Công ty đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành sản xuất như: triển khai áp dụng thực hiện nhật lệnh trực tuyến ở các công trường, phân xưởng trong toàn Công ty; đưa phần mềm ghi biểu thống kê chuyến trực tuyến vào áp dụng từ tháng 4/2021 và đưa phần mềm phiếu than, đất điện tử vào sử dụng từ 15/6/2021…

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các giải pháp về công An toàn vệ sinh lao động, không có sự cố thiết bị nặng và tai nạn lao động nghiêm trọng; đồng thời thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Quan tâm triển khai các giải pháp chống nóng, chống nắng, chống bụi, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động đảm bảo an toàn, sức khỏe...

Đối với Công ty Tuyển than Cửa Ông, sự chủ động, sáng tạo linh hoạt với nhiều giải pháp đồng bộ đã góp phần làm nên những kết quả đáng ghi nhận của đơn vị trong nửa đầu năm 2021. Cụ thể, Công ty đã tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để chủ động trong sản xuất, Công ty cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung sản xuất than chất lượng cao. Triển khai phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động linh hoạt giữa các đơn vị nhằm điều hòa sản lượng, đảm bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động. Tăng cường công tác quản trị chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo tiết kiệm, toàn Công ty tiết kiệm được gần 3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa - tin học hóa vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực sản xuất…

PV