7 tháng đầu năm, khối thủy điện EVNGENCO2 phát điện vượt gần 44% kế hoạch

Theo số liệu mới công bố Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) cho biết lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2022 sản lượng điện doanh nghiệp thực hiện được 9.264,95 tr.kWh, đạt 99,76% kế hoạch 7 tháng, tăng 9,92% so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, lưu lượng nước về ở hầu hết các hồ thủy điện khả quan nên sản lượng điện của khối thủy điện EVNGENCO2 phát vượt 43,68% kế hoạch 7 tháng. Khối nhiệt điện than do tình hình thủy văn thuận lợi nên hệ thống huy động linh hoạt để khai thác nguồn thủy điện, do vậy sản lượng điện thấp hơn so với kế hoạch.

Riêng trong tháng 7/2022 sản lượng điện sản xuất toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.445,89 tr.kWh, đạt 102,47% kế hoạch tháng, tăng 23,31% so với cùng kỳ 2021. Trong đó khối thủy điện thực hiện được 577,74 tr.kWh, đạt 155,72% kế hoạch tháng, tăng 110,17% so với cùng kỳ 2021; khối nhiệt điện than thực hiện được 862,28 tr.kWh, giảm 3,34% so với cùng kỳ năm 2021…

Nhìn chung, các đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0.

Bên cạnh công tác thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành, EVNGENCO2 cho biết đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển nguồn điện. Dự kiến trong tháng 8 (theo Bộ Công Thương) sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO2 ở mức 1.179 tr.kWh.

Để hoàn thành tốt mục tiêu Tổng công ty cho biết sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia.

Doanh nghiệp sẽ đồng thời tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được giao.

ảnh minh họa chuyển đổi số EVNGENCO2
EVNGENCO2 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số theo kế hoạch

Đặc biệt bên cạnh tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh EVNGENCO2 chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đảm bảo mực nước cho phép theo quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2022…

Phan Vi