Bắc Giang: Dành hơn 26 tỷ đồng lập quy hoạch phân khu 1, 2 đô thị Chũ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 1 và phân khu số 2, đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).

Quy hoạch Phân khu số 1 diện tích 6.805 ha

do thi chu

Quy hoạch phân khu số 1, đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang. Nguồn: bacgiang.gov.vn

Phân khu số 1 có vị trí tại phía Nam Đô thị Chũ. Phạm vi gồm toàn bộ diện tích tự nhiên ba xã Mỹ An, Nam Dương, Phượng Sơn thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp thị trấn Chũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn và xã Đông Hưng, huyện Lục Nam; phía Nam giáp xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn và các xã Trường Giang, Vô Tranh, huyện Lục Nam; phía Đông giáp xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn; phía Tây giáp xã Tiên Nha, huyện Lục Nam.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 6.805ha, dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 46.000 người. Về tính chất, đô thị Chũ là đô thị phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và là trung tâm dịch vụ hậu cần vận tải (logistics), công nghiệp kho vận và dịch vụ xuất khẩu khu vực phía Đông của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với bảo tồn cảnh quan sinh thái tự nhiên, phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng và làng nghề truyền thống của đô thị Chũ.

Theo phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất, trên cơ sở đồ án Quy hoạch chung đô thị Chũ đã được phê duyệt, đảm bảo xác định các chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian phù hợp. Không gian quy hoạch kiến trúc phải phù hợp với điều kiện địa hình và bản sắc khu vực, phải đạt được các yêu cầu về tổ chức không gian, đảm bảo môi trường sống và làm việc tiện nghi cao, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Sử dụng đất phải khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong phạm vi liền kề về không gian kiến trúc cũng như hạ tầng kỹ thuật sao cho khai thác quỹ đất hiệu quả nhất để phát triển các khu chức năng phù hợp. Bảo đảm tính hợp lý của tổ chức không gian các khu chức năng cũng như đảm bảo tính bền vững của môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

Về tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Lục Ngạn;

Về kế hoạch thực hiện:

Tối đa không quá 09 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Về kinh phí và nguồn vốn thực hiện:

Kinh phí lập quy hoạch được thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TTBXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, như sau:

- Tổng chi phí thực hiện là: 11.668.448.000 đồng (Mười một tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

Quy hoạch phân khu số 2, đô thị Chũ 10.115 ha

quy hoach phan khu 2 do thi chu

Bắc Giang phê duyệt quy hoạch phân khu số 2, đô thị Chũ 10.115 ha

Theo đó, vị trí khu đất thuộc một phần diện tích trong đô thị Chũ (Phân khu số 2) bao gồm thị trấn Chũ hiện hữu và các xã: Quý Sơn, Trù Hựu, Thanh Hải, Hồng Giang. Có vị trí phía Bắc giáp xã Kiên Lao; Kiên Thành và khu vực nông nghiệp xã Thanh Hải; phía Nam giáp QL.31, xã Phượng Sơn và sông Lục Nam; phía Đông giáp các xã Giáp Sơn, Tân Quang, Tân Lập, huyện Lục Ngạn; phía Tây giáp địa phận xã Đông Hưng, huyện Lục Nam.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 10.115 ha, dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 160.000 người. Về tính chất, đây là khu vực đô thị hiện hữu phát triển mở rộng gắn với dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của đô thị Chũ.

Theo tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, phân khu số 2 được chia thành 3 cụm. Định hướng chung cho toàn phân khu và phát triển các cụm như: Cấu trúc phân khu số 2 có dạng mạng kết hợp chuỗi. Nhưng giải pháp quy hoạch giảm các trung tâm công cộng trên các tuyến trục chính, đồng thời các trung tâm khu vực đô thị và khu ở được bố trí vào sâu bên trong các khu chức năng đô thị để giảm tải cho QL31, ĐT.290B.

Nghiên cứu cấu trúc đô thị hiện trạng, sử dụng đất đối với các khu dân cư hiện hữu và đã sinh sống ổn định lâu đời để có giải pháp khai thác sử dụng đất cho phù hợp, hạn chế việc phát triển mới các khu dân cư đô thị trong vùng này.

Định hướng di dời dần những khu vực chăn nuôi, sản xuất thủ công (gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn) không phù hợp với sự phát triển bền vững của đô thị (các nhà máy, xí nghiệp) và chuyển đổi quỹ đất các cơ sở đó thành các không gian công cộng như sân chơi, thể dục thể thao vườn hoa, trường học, bảo tàng, nhà hàng,...

Bảo tồn toàn bộ hệ mặt nước suối trung khu vực. Ưu tiên bảo vệ bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế tối đa việc can thiệp làm thay đổi đặc trưng riêng khu vực cũng như xây dựng công trình cao tầng, ưu tiên các giải pháp thân thiện với môi trường và cảnh quan sinh thái tự nhiên.

Định hướng phát triển đô thị với mật độ thấp đến tập trung ở lõi trung tâm, ưu tiên duy trì quỹ đất sản xuất nông lâm nghiệp ở các khu vực phát triển mới. Khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên hồ Bầu Lầy, hồ Làng Thum để phát triển du lịch, đô thị sinh thái. Chỉnh trang và bổ sung hạ tầng các khu trung tâm hiện hữu.

 Về tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Bắc Giang;

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Lục Ngạn;

Về Kế hoạch thực hiện:

Tối đa không quá 09 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. (Thời gian trên không bao gồm thời gian chờ xin ý kiến, thẩm định và phê duyệt).

Về Kinh phí, nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí khoảng: 14.521.305.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm linh năm ngàn đồng).

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

Theo Quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.0000 đô thị Chũ gồm 10 đơn vị hành chính của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang với diện tích tự nhiên 25.155,0ha. Thời hạn lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, quy hoạch dài hạn đến năm 2045.

Đến năm 2030, dân số của đô thị Chũ ước đạt khoảng 150.000 người và đất dân dụng khoảng 1.191,55ha, bình quân khoảng 86,20 m²/người. Đến năm 2045, đô thị phấn đấu có khoảng 240.000 người và đất dân dụng khoảng 1.954,37ha, bình quân khoảng 81,43 m²/người.

Đến năm 2030, khu vực nội thị sẽ bao gồm 5 đơn vị hành chính là thị trấn Chũ và các xã Phượng Sơn, Trù Hựu, Thanh Hải, Hồng Giang. Đến năm 2045, khu vực nội thị bao gồm các đơn vị hành chính thuộc giai đoạn 2030 và bổ sung các đơn vị hành chính phường, xã Mỹ An, Nam Dương, Quý Sơn.

Theo nội dung quy hoạch, đô thị Chũ sẽ có tính chất là đô thị trung tâm vùng phía Đông và là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất cây ăn quả đặc sản chất lượng cao, là đầu mối cung ứng dịch vụ, vật tư nông - lâm nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Đây cũng sẽ là đô thị phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và là trung tâm dịch vụ hậu cần vận tải (logistics), công nghiệp kho vận và dịch vụ xuất khẩu khu vực phía Đông của tỉnh Bắc Giang.

Định hướng phát triển không gian đô thị Chũ có 5 cực phát triển, bao gồm cực trung tâm là thị trấn Chũ; cực đô thị dịch vụ, công nghiêp phía Tây; cực đô thị du lịch phía Bắc; cực đô thị dịch vụ, du lịch, làng nghề phía Nam và cực đô thị thương mại, dịch vụ phía Đông.

Đô thị Chũ sẽ có 2 phân khu chức năng. Phân khu số 1 là khu đô thị bảo tồn, phát triển làng nghề mì Chũ và dịch vụ công nghiệp kho vận hậu cần phục vụ logistics, diện tích khoảng 6.805ha. Phân khu số 2 là khu đô thị trung tâm hiện hữu và đô thị mới phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, diện tích khoảng 10.115ha.

Khánh Vy