Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch liên tiếp 2 cụm công nghiệp hơn 110ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hương Sơn 2, huyện Lạng Giang và Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm, huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500.

Ngày trong ngày đầu tháng 4/2024, UBND tỉnh  Bắc Giang đã liên tiếp phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng 2 cụm công nghiệp là Cụm công nghiệp Hương Sơn 2, huyện Lạng Giang và Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm với tổng diện tích hơn 110 ha. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 2 cụm công nghiệp là hơn 3,2 tỷ đồng.

cum cong nghiep huong son
Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 là cụm công nghiệp xanh, có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường

Cụm công nghiệp Hương Sơn 2, huyện Lạng Giang 65 ha

Ngày 1/4/2024, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hương Sơn 2, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp Quốc lộ 37 và trụ sở UBND xã Hương Sơn; phía Nam giáp đồi trồng cây ăn quả và dân cư hiện trạng xã Hương Sơn; phía Đông giáp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, dân cư hiện trạng; phía Tây giáp dân cư hiện trạng và đường quy hoạch.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 65 ha. Về tính chất, Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 là cụm công nghiệp xanh, có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường, thu hút các ngành nghề như: Ngành điện, điện tử, truyền thông; cơ khí; may mặc; thiết bị dụng cụ y tế, dược; chế biến nông lâm sản, thực phẩm; bao bì; công nghiệp chế biến, chế tạo; cho thuê nhà xưởng; công nghiệp hỗ trợ khác.

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải...; công trình văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà xưởng sản xuất...

Một số chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

chỉ tiêu sử dụng đất

Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu phải đảm bảo theo nguyên tắc: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hiện trạng khu vực nghiên cứu; Tuân thủ những quy định về bảo vệ hành lang an toàn của các công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua khu vực; Phân tích, đánh giá nhu cầu, mô hình phát triển cho khu vực; Khai thác triệt để điều kiện địa hình tự nhiên để tạo ra không gian hợp lý trong khu vực

Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan cơ phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng;

- Chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Vĩnh Phát BG.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian hoàn thành lập đồ án không quá 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Kinh phí, nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí: Tổng chi phí khoảng 1.751.091.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm năm mươi mốt triệu, không trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp

cong nghiep che bien
Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những ngành nghề thu hút vào CCN Phương Sơn - Đại Lâm

Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm 47,5 ha

Cũng trong ngày 1/4/2024, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm, huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng và cánh đồng thôn Kẻn, thị trấn Phương Sơn; phía Nam giáp nhà xưởng, khu dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm; phía Đông giáp đường bê tông và khu nuôi trồng thủy sản thôn Phương Lạn, thị trấn Phương Sơn; phía Tây giáp khu dân cư và đất canh tác nông nghiệp thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 47,5 ha. Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm có tính chất là Cụm công nghiệp xanh, có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường, thu hút các ngành nghề như: Ngành điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông sản thực phẩm, bao bì và các sản phẩm từ nhựa, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải...; công trình: Văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà xưởng sản xuất...

Một số chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

cum cong nghiep dai lam

Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu cần đảm bảo nguyên tắc: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hiện trạng khu vực nghiên cứu; Tuân thủ những quy định về bảo vệ hành lang an toàn của các công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua khu vực; Phân tích, đánh giá nhu cầu, mô hình phát triển cho khu vực; Khai thác triệt để điều kiện địa hình tự nhiên để tạo ra không gian hợp lý trong khu vực.

Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan cơ phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng;

- Chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch: Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đô Bắc Giang.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian hoàn thành lập đồ án không quá 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Kinh phí, nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí: Tổng chi phí khoảng 1.534.123.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm ba mươi tư triệu, một trăm hai mươi ba nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp

Khánh Vy