10 ngày bảo dưỡng NMLD Dung Quất: Các hạng mục công việc được tích cực triển khai đảm bảo tiến độ

Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã bước chính thức triển khai được 10 ngày. Mặc dù thời tiết có lúc không thuận lợi, nhưng tất cả các gói thầu, các hạng mục công việc được tích cực triển khai đạt hoặc vượt tiến độ đề ra.

Hôm nay, sau 14 ngày cách ly theo quy định tại Khánh Hòa, 20 chuyên gia nước ngoài đã di chuyển bằng xe chuyên dụng về Khu Kinh tế Dung Quất để làm thủ tục làm việc tại BSR. Bộ phận an ninh, y tế BSR đã kiểm tra giấy phép lao động, giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 do cơ quan nước sở tại và Việt Nam cấp trước khi vào BSR học an toàn để làm việc.

chuyên gia bảo dưỡng Dung Quất
Các chuyên gia học an toàn trước khi làm việc trong NMLD Dung Quất

Sau đoàn chuyên gia này, BSR sẽ chào đón thêm 2 đợt chuyên gia với khoảng 10 người (đợt cuối cùng), dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam trong cuối tháng 8/2020. Tính đến nay, BSR đã tiếp nhận 249 chuyên gia nước ngoài làm việc trong đợt BDTT lần 4. Các chuyên gia đều khỏe mạnh và được cấp chứng nhận âm tính với Covid-19 trước khi làm việc trong NMLD Dung Quất. Khi được cấp phép vào làm việc tại BSR, các chuyên gia phải tuân thủ tuyệt đối các nội quy, quy định và phương án phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn BDTT.

chuyên gia bảo dưỡng
Cuộc họp ngắn gọn giữa đại diện BSR và Nhà thầu trước khi bắt đầu 1 ngày làm việc mới.

Hiện tại, bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã bước chính thức triển khai được 10 ngày. Mặc dù thời tiết có lúc không thuận lợi, nhưng tất cả các gói thầu, các hạng mục công việc được tích cực triển khai đạt hoặc vượt tiến độ đề ra. Trong đó, gói thầu số 7 – Bảo dưỡng Phao rót dầu một điểm neo (SPM) do Liên doanh Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí  PTSC (POS) và Trường Cao đẳng Dầu khí đảm nhiệm. Sau khi nhận bàn giao từ BSR, Nhà thầu đã nhanh chóng huy động nhân lực, thiết bị và tích cực triển khai các hạng mục công việc. Tính đến hết ngày 22.8.2020, Nhà thầu đã hoàn thành 34,7% tổng khối lượng của Gói thầu, vượt 3,9% tiến độ.

bảo dưỡng lọc dầu Dung Quất
Các thợ lặn tiếp nước để triển khai công việc.

 

Nguyên Hà