2 mặt hàng nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Đây là nội dung trọng tâm tại Quyết định 27/2020/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan (ban hành ngày 21/9/2020).

Theo đó, 02 loại hàng hóa nhập khẩu sau không được gửi kho ngoại quan:

- Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam - mã hàng 24.02.20;

- Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam - mã hàng 22.08.30.00.

Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15/11/2020 thì thực hiện theo đúng quy định về thời hạn gửi kho ngoại quan tại Điều 61 Luật Hải quan 2014.

Sau khi hết thời hạn gửi kho ngoại quan mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định này.

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

Thanh Xuân