4 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách nhà nước trên 13.000 tỷ đồng

4 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn TKV sản xuất được trên 13,4 triệu tấn than nguyên khai, bằng 34,3% kế hoạch năm; tiêu thụ 15,9 triệu tấn, bằng 34% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước trên 13.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban kế hoạch, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 5/2023 vừa diễn ra, trong 4 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn TKV sản xuất được trên 13,4 triệu tấn than nguyên khai, bằng 34,3% kế hoạch năm; tiêu thụ 15,9 triệu tấn, bằng 34% kế hoạch; bốc xúc 39,5 triệu m3 đất đá, đạt 25% kế hoạch, đào 85.834 mét lò, đạt 31% kế hoạch.

Sản xuất điện 3,03 tỷ kWh, đạt 32% kế hoạch năm; sản xuất Alumin quy đổi trên 490 ngàn tấn, đạt 38% KHN. Doanh thu toàn Tập đoàn 4 tháng đạt trên 55.000 tỷ đồng, bằng 32,6% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận dự kiến 1.300 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước trên 13.000 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm, Tập đoàn TKV vẫn duy trì ổn định việc làm, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân 15,7 triệu đồng/người/tháng.

ong ngo hoang ngan
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 5/2023

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân cho biết, Tập đoàn sẽ tiến hành rà soát lại các phần việc còn tồn tại, xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết nhanh chóng các phần việc còn tồn đọng; Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện phục vụ công tác phòng chống mưa bão

Bê cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ chú trọng hơn nữa đến công tác chăm lo cho người lao động, đặc biệt là điều kiện sinh hoạt, ăn ở của công nhân lao động tại các khu chung cư công nhân; đảm bảo đầy đủ việc làm, thu nhập cho công nhân lao động. Tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, quản lý vật tư, thiết bị. 

ong dang thanh hai
Tổng giám đốc Tập đoàn Đăng Thanh Hải phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 5/2023

 

Về nhiệm vụ tháng 5, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất trên 3,37 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ trên 4,6 triệu tấn; bốc xúc trên 13 triệu m3 đất đá; đào trên 22 nghìn mét lò.

Triển khai nhiệm vụ tháng 5, tình hình thị trường tiêu thụ than, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhận định: Khoáng sản sẽ có nhiều biến động, giá bán than và khoáng sản giảm, cung tăng hơn cầu, chính vì vậy, cần tập trung cao trong sản xuất và tiêu thụ than, khoáng sản; đẩy mạnh chế biến các sản phẩm ngoài than; phân phối phù hợp than cho các hộ khách hàng đặc biệt là các hộ điện, đảm bảo tồn kho hợp lý...

Đối với những nhiệm vụ dài hạn, Tổng giám đốc Tập đoàn TKV yêu cầu rà soát lại việc thực hiện công suất khai thác theo đúng giấy phép khai thác đã được cấp; rà soát, cân đối lại giá bán than; Tiếp tục bám sát, tập trung giải quyết vướng mắc của dự án cải tạo và mở rộng mỏ than Cao Sơn; Đẩy nhanh tiến độ xin cấp phép, phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể trong đó tập trung vào việc hợp nhất 2 mỏ Đèo Nai và Cọc Sáu. 

[Quảng cáo]

Hà Anh