9 cá nhân của Than Núi Béo được tôn vinh danh hiệu trí thức KHCN tiêu biểu

Tại Lễ Tôn vinh danh hiệu Trí thức khoa học và Công nghệ (KHCN) tiêu biểu, Điển hình Lao động sáng tạo, Tài năng trẻ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất diễn ra tối 23/12, 9 cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã vinh dự được suy tôn.
Than Núi Béo
9 cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã được tôn vinh danh hiệu trí thức KHCN tiêu biểu, sáng tạo 

 

Với nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo ở các lĩnh vực liên quan đến quá trình sản xuất than, ông Ngô Thế Phiệt, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã vinh dự là 1 trong số 46 điển hình được suy tôn danh hiệu Trí thức Khoa học và Công nghệ của tỉnh Quảng Ninh; 08 cá nhân của Công ty CP than Núi Béo được tôn vinh danh điển hình lao động sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn: Công đoàn TKV