Bamboo Capital (BCG) sắp chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 1.200 tỷ đồng

Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG) vừa thông qua Nghị quyết về phương án chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động khoảng 1.200 tỷ đồng.

Theo đó, thời gian chào bán dự kiến trong quý I này hoặc quý II tới sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tính đến thời điểm này danh sách tham gia đăng ký mua cổ phiếu gồm 3 tổ chức và 12 cá nhân, đặc biệt có 2 doanh nghiệp đăng ký mua nhiều nhất là Vital Investment Group (VIG) với hơn 21 triệu cổ phần (~4,2% vốn); Chứng khoán Tiên Phong (TPS) mua 15 triệu cổ phần, tăng sở hữu lên 3,75% vốn và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) mua 10 triệu đơn vị (~1,98% vốn).

Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp là các cá nhân, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên đăng ký mua nhiều nhất với 3,75 triệu cổ phiếu; tiếp đến là ông Nguyễn Mạnh Chiến đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, bà Phạm Thị Liên đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, ông Ngô Lê Hùng đăng ký mua 1,8 triệu cổ phiếu; ba nhà đầu tư là bà Hồ Thuỷ Dung, ông Phạm Tuấn Trường và ông Phạm Đức Phong đều đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Như vậy nếu đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này được chấp thuận và thành công, tỷ lệ sở hữu của các tổ chức và cá nhân dự kiến sẽ là: CTCP Vital Investment Group sẽ nâng sở hữu tại BCG lên 4,2%; tiếp đến là CTCP Chứng khoán Tiên Phong với 3,75%; CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với 1,98%; ông Nguyễn Mạnh Chiến với 1,68%; ông Nguyễn Vĩnh Tuyên với 0,74%; bà Phạm Thị Liên với 0,59%; ông Ngô Lê Hùng, ông Phạm Tuấn Trường và ông Phạm Đức Phong đều sở hữu 0,4%...

Đợt chào bán cổ phiếu lần này, mục đích là nhằm nâng cao năng lực vốn, bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD và nhất là các giao dịch liên quan đến bất động sản.

 

Diệu Hân