Ban cán sự đảng Bộ Công Thương kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân thành viên BCSĐ Bộ Công Thương năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương.

Xác định việc triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm là công việc hệ trọng, phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và hướng dẫn của Trung ương, BCSĐ Bộ Công Thương đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ ngày 19/11/2021 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

bo truong
Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã thay mặt BCSĐ trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm của tập thể BCSĐ năm 2021, trong đó nêu bật sự đổi mới phương về thức làm việc của BCSĐ Bộ Công Thương kể từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bao gồm việc kiện toàn bộ máy BCSĐ; hoàn thiện các quy chế làm việc của BCSĐ và quy chế phối hợp công tác giữa BCSĐ với Đảng ủy Bộ, tập thể Lãnh đạo Bộ; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCSĐ với các đơn vị thuộc ngành Công Thương... Các đồng chí thành viên BCSĐ đã thảo luận trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao để làm rõ ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của BCSĐ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

thu truong khanh
Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài tác động mạnh mẽ, tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; với khối lượng công việc lớn, nhiều việc xử lý phức tạp nhưng BCSĐ Bộ Công Thương đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời và lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên dưới 670 tỷ USD (tăng 19% so với năm 2020), trong đó xuất khẩu đạt trên 336 tỷ USD (tăng 19%), giúp tiếp tục giữ đà xuất siêu trong 6 năm liên tiếp với mức độ xuất siêu khoảng 4 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền ngoại thương lớn nhất thế giới.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,82% so với 2020, trong đó lĩnh vực chế biến chế tạo tăng 6,37%, đóng góp 62,4% tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Các doanh nghiệp Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, tận dụng hiệu quả các cam kết quốc tế tại các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Kết quả này đã góp phần to lớn trong tăng trưởng GDP năm 2021, giúp hạn chế tối đa những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, và tạo đà thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.

ong nguyen lam
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam

Đại diện các Ban Đảng Trung ương tham dự Hội nghị đánh giá cao về chất lượng hoạt động của BCSĐ năm 2021, sự sát sao và trách nhiệm của các thành viên BCSĐ, trong đó có vai trò quan trọng của người đứng đầu trong hoạt động của BCSĐ năm 2021. Cơ bản, trong năm 2021, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hoạt động của Ban cán sự đảng, với số lượng cuộc họp nhiều gấp hơn 2 lần năm 2020 (tổ chức 29 cuộc họp và ban hành 29 Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện); chất lượng các cuộc họp được nâng cao với nội dung bao quát nhiều lĩnh vực của ngành Công Thương.

Trong phần kiểm điểm cá nhân, các đồng chí thành viên BCSĐ đã thực hiện theo trình tự người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau; đã phát biểu ý kiến thảo luận, góp ý trên tinh thần cầu thị, dân chủ, cởi mở về những ưu điểm và tồn tại, hạn chế của từng thành viên BCSĐ. Các đồng chí thành viên BCSĐ đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, mặc dù thời gian nhận nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chưa dài nhưng đã thể hiện rõ nét vai trò của người đứng đầu, cùng với các đồng chí thành viên BCSĐ lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Công Thương vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2021.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, các đồng chí thành viên BCSĐ lần lượt trình bày và được góp ý vào những nội dung kiểm điểm cá nhân. Việc kiểm điểm được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, phản ánh được những vấn đề liên quan đến vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng đề nghị sau Hội nghị, từng đồng chí thành viên BCSĐ cần xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực được phân công phụ trách và chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt trong năm 2022.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương