Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công Thương đôn đốc các Nhà máy thủy điện

Sáng nay, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công Thương đã gọi điện trực tiếp đến các Nhà máy thủy điện khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, kiểm tra và đôn đốc tình hình hiện vận hành, ứng phó thiên tai.

Tình hình vận hành các hồ thủy điện khu vực mưa bão vào lúc 9h sáng nay cụ thể như sau:

Tình hình vận hành hồ chứa thủy điện: Các hồ nhỏ vận hành bình thường, các hồ lớn mực nước đã xấp xỉ mức mực nước dâng bình thường.

Ban chỉ hủy PCTT&TKCN các tỉnh đang chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ dần mức nước để tăng khả năng phòng lũ.

Lưu lượng xả/ lưu lượng về hồ (m3/s) các lưu vực sông bị ảnh hưởng bão số 9 như sau:

+ Lưu vực sông Cả: Chi Khê: 585/1027; Hố Hô: 143/202; Hủa Na: 397/600; Khe Bố: 241/728

+ Sông Rào Quán: Quảng Trị: 45/43

+ Lưu vực sông Hương: A Lưới: 42/85; Bình Điền: 305/243; Hương Điền: 267/224.

+ Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: A Vương: 174/153; Đắk Mi 4: 560/246; Sông Tranh 2: 641/414; Sông Bung 4: 770/375

+ Lưu vực sông Ba: Sông Ba Hạ: 400/838

+ Lưu vực các sông Trà Khúc; sông Sê San; sông Đồng Nai: Các hồ thủy điện vận hành ở chế độ bình thường.

Trước đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công Thương đã có văn bản số 8080 về ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9.

Trong đó, yêu cầu các chủ đập “Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; tham gia cắt, giảm, làm chậm lũ, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện”.

Hiện các chủ hồ thuỷ điện tiếp tục được yêu cầu chủ động dự báo thuỷ văn, báo cáo thường xuyên cho chính quyền các địa phương; thực hiện nghiêm quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa; điều tiết nước hợp lý để giảm thiểu tình trạng lũ chồng lũ cho vùng hạ du.

Phủ Lý