Bảo hiểm khách hàng mua xăng dầu tại CHXD Petrolimex

Từ năm 2007 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex PJICO (nay là Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex) bảo hiểm trách nhiệm công cộng và ô n

Đặc biệt, năm 2013 Petrolimex đã mở rộng loại hình bảo hiểm nói trên đến Bên thứ ba, cụ thể là: khách hàng mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và mọi đối tượng bị ảnh hưởng bởi các sự cố (nếu xảy ra) liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh của Petrolimex trên phạm vi toàn quốc.

Đây là một hành động thiết thực thể hiện sự nỗ lực, thái độ trách nhiệm của Petrolimex đối với khách hàng, cộng đồng và xã hội; thể hiện tinh thần của Petrolimex là: Trách nhiệm - Nhiệt huyết - Lạc quan - Tin cậy.

Hoạt động này sẽ được duy trì trong các năm tiếp theo.